Perspectief 2014-24

2014-24 29 Boekrecensie: Geuzen en papen Drs. Hans de Jong Het grensgebied tussen de huidige provincies Noord-Holland en Utrecht, het gebied tussen de Vecht en Eem, is religieus gemengd. Van oudsher katholieke dorpen als Laren, Bussum en Blaricum wisselen af met protestantse plaatsen als Loosdrecht en Huizen. Eigenlijk is deze streek representatief voor Nederland met zijn gemengd religieuze be- volking. Juist dit laatste maakt deze streek bijzonder interessant voor historici die onderzoek verrichten naar de oorsprong van deze ver- schillen en de omgang tussen protestanten en katholieken in het verleden. Deze vragen intrigeerden ook de leden van de Stichting tussen Vecht en Eem die zich bezig houdt met de bestudering van de geschiedenis van het Gooi. Er leefden tal van verhalen over pastoors die van de ene dag op de andere predikant waren geworden en de aan hun zorg toevertrouwde kudde hadden meegenomen maar vrijwel elke onderzoe- ker vroeg zich af wat het waarheidsgehalte van deze verhalen was. In 2007 werd een onderzoeksgroep ‘Katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550 -1800’ opgericht met vertegenwoordigers uit vrijwel elke historische kring van het Gooi. Zij kwamen twee keer per jaar bijeen. Hun onderzoeksresultaten publiceerden zij in het tijdschrift van bovenge- noemde stichting. Deze bijdragen zijn in 2013 verschenen in de bundel ‘Geuzen en papen’ waarmee het project is afgesloten. Naast deze bijdragen zijn er in deze bundel nog acht andere nog niet eerder gepubliceerde artikelen opgenomen. Na inleidende beschouwin- gen van de Amsterdamse hoogleraar Gerrit Schutte volgen twee algemene delen waarin zowel de katholieke als de protestantse traditie in het Gooi belicht worden. Daarna be- lichten verschillende auteurs de lokale situatie in verschillende Gooise plaatsen gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Twee bijdragen gaan in op de gevolgen van de komst van de Fransen in 1795 voor de religieuze verhoudingen in deze streek waarna een slot- beschouwing van Gerrit Schutte volgt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=