Perspectief 2014-23

Inhoudsopgave III
Redactioneel VI
Woord van welkom 2
Het Concilie van Trente (1545-1563). 5
Hervorming? 6
De bijeenroeping 10
De eerste zittingsperiode, 1545-47 12
De tweede zittingsperiode 1551-52 20
De derde zittingsperiode 1562-63 23
Rome en Trente 31
De Nederlanden en Trente 35
Besluit 41
De priesteropleiding in de Lage Landen sedert het concilie van Trente 42
Inleiding 42
De situatie vóór en ten tijde van Trente 43
Het Concilie van Trente 45
De werking van het decreet tot ca 1600 46
De seminaries in de zeventiende eeuw 48
De theologie 50
De geestelijke vorming 53
Afsluiting 57
De vernieuwing van catechese en catechismus in de Nederlanden ten tijde van het Concilie van Trente 59
1 Catechese en catechismus vóór het Concilie van Trente 60
1.1 De laatmiddeleeuwse catechese 60
1.2 De Reformatie en de katholieke reactie 62
2 Catechese en catechismus op het Concilie van Trente 63
3 Catechese en catechismus na het Concilie van Trente 66
Catechismussen in de eerste decennia na het concilie 66
Mechelse Catechismus 67
Catechismussen in 19de en 20ste eeuw (vóór Vaticanum II) 68
Nederlandse catechismussen (1910, 1948 en 1966) 68
Mechelse of Belgische catechismussen (1842, 1900 en 1946/1954) 69
4 Catechismussen na Vaticanum II 71
Het protestantse beeld van Trente 74
Inleiding 74
1 Oproep en begin: Scepsis en afwijzing 74
2 Voortzetting en afsluiting: teleurstelling en verwerping 81
3 Beschrijving en beeld: breuk en afwijzing 84
Tenslotte 88
Een herlezing van de door het Concilie van Trente en de Protestantse Belijdenisgeschriften uitgesproken veroordelingen 89
Proloog 89
1 Enkele feitelijke gegevens 90
2 Vooronderstellingen, opdracht en methode 92
2.1 92
2.2 93
2.3 93
Methodisch heeft de commissie zich de volgende vier vragen gesteld: 93
3 De beperkte doelstelling van het project 94
4 Resultaten 98
5 Receptie door de kerken. 102
Besluit 105
Personalia 107
Colofon 109
RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=