Perspectief 2012-18

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, nr. 18, december 2012 2 Redactioneel De jaarlijkse studiedag van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene van de Bisschoppenconferentie in België op 10 november 2012 in Luik ging over het thema: ‘Het Woord God’s prediken – een letterlijke, kerkelijke of kritische lezing van de Bijbel?’ Dit immer actuele onderwerp werd door sprekers uit vier kerkelijke tradities belicht. In dit nummer publiceren we met dank aan de vrienden in België de referaten van deze boeiende dag. In een prachtig essay zoekt de dominicaan Dominque Collin naar een antwoord op de vraag wat de verkondiging betekent voor het doorbreken van de huidige geloofscrisis. Simpele antwoorden vanuit de tegenstelling tussen progressief en conservatief wijst hij af. Een uitweg ligt in het luisteren naar en in de verkondiging presentstellen van de kracht van het Woord dat de potentie heeft de werkelijkheid te ontsluiten en levens te veranderen. Collin pleit voor het op een nieuwe wijze hernemen van het oude adagium van Thomas van Aquino: Contemplare et contemplata aliis tradere (Summa theologiae II-II 188.6). Michael Bakker, directeur van het Centre for Orthodox Theology in Amsterdam, leidt ons binnen in de wijze waarop in de orthodoxe traditie de Schrift gelezen wordt. Bestudering van de (letterlijke) betekenis van de tekst is belangrijk, maar is uiteindelijk gericht op de theoria , contemplatie . Vervolgens is de opgave om weer af te dalen en het mystieke schouwen in de verkondiging en het leven handen en voeten te geven. Jack McDonald, anglicaan, gaat in zijn lezing in op het gezag van de Schrift in het Anglicanisme. Een letterlijke, fundamentalistische leeswijze van de Schrift is niet verenigbaar met het Anglicanisme. De wetenschappelijk-kritische benadering is breed geaccepteerd, maar de christologische lezing van de Schrift blijft de echt kerkelijke lezing. Volgens Mc Donald zou de verbinding tussen de kritische en christologische lezing van de Bijbel de ideale Anglicaanse benadering zijn. De evangelisch-protestantse theoloog Patrick Nullens verheldert in zijn uitvoerig gedocumenteerde voordracht het gezag van de Schrift in de evangelicale traditie. De evangelicale beweging heeft een Bijbelvaste theologie, spiritualiteit en prediking. In toenemende mate is de evangelicale beweging uit het isolement gekomen en meer aanwezig in het centrum van de christelijke theologie. Met de Oecumenische Kroniek van p. Thaddée Barnas sluiten we deze jaargang af. Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van dit nummer en wensen alle lezers van Perspectief een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! Eric Roovers Geert van Dartel

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=