Perspectief 2012-15

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, nr. 15, april 2012 2 Redactioneel In Rusland werden de presidentsverkiezingen van 4 maart zoals verwacht in de eerste ronde gewonnen door premier Vladimir Putin. Na het uiteenvallen van de oude Sovjet Unie is de politiek van Vladimir Putin er op gericht om Rusland als wereldmacht weer op de kaart te zetten. In het nieuwe Rusland geniet de Russisch Orthodoxe Kerk veel aanzien en invloed. Ook in de internationale oecumenische verhoudingen speelt de Russich Orthodoxe Kerk als grootste oosters-orthodoxe kerk een bepalende rol. Dr. Alfons Brüning gaat in zijn beschouwing in op de ontwikkeling van de oecumenische relaties tussen Rome en Moskou. In zijn verhaal laat hij de complexiteit van de internationale oecumenische relaties zien en verheldert welke obstakels de verdieping van de verbondenheid in de weg staan. In de westerse kerken bestaat er al vele jaren een grote interesse in de spiritualiteit van de Oosterse Kerken. Twee bijdragen getuigen daarvan. De Nederlandse theoloog Edward Skubisz die in Wroclav (Polen) het huis van de vrede leidt, sprak met Anna Siemieniec over haar liefde voor iconen en christelijke kunst. Leo van Leijsen belicht een aantal poëtische teksten uit de oosterse liturgie voor Lazaruszaterdag. Beide teksten getuigen van de omvormende kracht van het christelijk geloof. In onze seculiere tijd (Taylor) is de missionaire opdracht misschien wel belangrijker dan ooit. Het is van belang dat deze zo waargenomen worden zonder dat godsdiensten en kerkelijke genootschappen in een strijd verwikkeld raken. De Wereldraad van Kerken, de wereldwijde Evangelische Alliantie en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog brachten in 2011 een document uit over zending met aanbevelingen voor gedrag. We publiceren dit document met daarbij een beschouwing van Wilbert van Saane, medewerker van de Nederlandse Zendingsraad. In het vorig nummer van Perspectief (december 2011) publiceerden we de bijdrage van prof. dr. Marius van Leeuwen over het boek ‘Een rijke oogst’ van kardinaal Kasper. Van Leeuwen stelde enkele kritische vragen bij de rooms-katholieke benadering van oecumene. Geert van Dartel reageert in zijn bijdrage ‘Rome en de oecumene’ op de kritische vragen van Van Leeuwen. We wensen u veel leesplezier toe. Eric Roovers Geert van Dartel

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=