Perspectief 2011-13

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, nr. 13, september2011 39 'Heel de kerk voor heel de stad' door Metta M. Wierenga 1. Inleiding 'Heel de kerk voor heel de stad' is het motto van de Stichting ‘Ontmoeting’, een platform van vertegenwoordigers van kerken uit Gorinchem en directe omgeving. 21 Dankzij dit platform ontmoeten christenen uit - inmiddels veertien - verschillende kerken en vrije groepen elkaar op regelmatige basis voor gebed, uitwisseling en overleg. 'Ontmoeting' is dan ook een passende naam voor deze stichting. Iets meer dan 30 jaar geleden echter, toen de stichting werd ingeschreven bij de notaris, verwees de naam 'Ontmoeting' naar het evangeliserende doel van de organisatie: 'de naaste I ontmoeten door hem te helpen God te ontmoeten’. 22 Dit artikel beschrijft deze organisatie. 23 Allereerst krijgen de oorsprong en de geschiedenis enige aandacht, waarin een ontwikkeling van praktische samenwerking met evangeliserend doel naar een interkerkelijk samenwerkingsplatform is te zien. Dan volgt een evaluatie van Stichting ‘Ontmoeting' in oecumenisch perspectief. Zowel de praktische als de theologische aspecten daarvan komen ter sprake. Tenslotte zijn enkele aanbevelingen te geven op het gebied van een mogelijke groei in oecumenische relevantie van deze stichting en volgt een conclusie. 2. Bronnen De bronnen van dit onderzoek bestaan uit het archief van de stichting, voornamelijk notulen maar ook brieven en folders en andere schriftelijke stukken. Daarnaast waren enkele personen die door de jaren heen deel uitmaakten van de stichting zo vriendelijk nadere mondelinge informatie te verschaffen. Tenslotte heb ik, als vertegenwoordiger van mijn eigen gemeente in dit platform, gegevens uit eigen archief kunnen putten. 3. Stichting ‘Ontmoeting': ontstaan en geschiedenis 3.1. Wat vooraf ging De Stichting tot Interkerkelijke Evangelisatie ‘Ontmoeting' heeft zich op 29 september 1980 als stichting ingeschreven en haar statuten laten vastleggen bij de notaris. Het doel van de stichting is om 'in woord, daad en geschrift' 24 het Evangelie uit te dragen en de middelen die daarvoor worden ingezet, zijn: - 'het organiseren van samenkomsten, Bijbelstudies, clubs en kinderclubs, verspreiding en verkoop van Christelijke lectuur, huisbezoeken en andere haar ten dienste staande middelen; - het instellen van werkgroepen; - het aanstellen van een of meer personen in dienst van de stichting’. 25 Het bestuur moet uit leden van minimaal vijf verschillende kerken bestaan en het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties van kerkelijke instellingen of particulieren en hetgeen de stichting per legaat of erfstelling hoopt te ontvangen. Voorafgaand aan deze notariële vastlegging waren een aantal christenen uit diverse Gorcumse kerken al samen actief in evangelisatie in Gorinchem. Ze noemden zichzelf het 21 Jan Hamstra, ‘Ontmoeting': Visie, Organisatie en Werkwijze . Concept visiedocument, maart 2011 22 Uit een brief die deur aan deur werd verspreid bij de eerste doelgroep: bewoners van een groot flatcomplex in Gorinchem. 23 Het artikel is een bewerking van een deelonderzoek verricht in het kader van mijn studie theologie aan de ETF in Leuven. 24 Afschrift van de Statuten d.d. 29 september 1980, blz. 1 25 Ibid.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=