Perspectief 2011-13

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, nr. 13, september2011 2 Een rijke oogst In het kader van Refo500 werd op 16 juni 2011 in de Universiteitsbibliotheek van de universiteit van Utrecht een symposium gehouden over de vruchten van de oecumenische dialoog. De aanleiding was de publicatie van de Nederlandse vertaling van het boek van Walter kardinaal Kasper Harvesting the Fruits. Het symposium was een initiatief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene werd georganiseerd in samenwerking met de Faculteit Katholieke Theologie en de Protestantse Theologische Universiteit. In dit nummer van Perspectief publiceren we de lezingen van dit symposium. Prof. dr. Henk Witte (rk) licht in zijn bijdrage het ontstaan, de bedoeling en de betekenis van dit oogstboek van de oecumene toe. Witte heeft waardering voor deze poging van de Pauselijke Raad voor de Eenheid om de resultaten van de oecumenische dialogen voor het voetlicht te brengen, maar plaats een aantal kritische kanttekeningen bij de gekozen vorm. Dr. Dick Akerboom (rk) presenteert de overeenstemming tussen katholieken en lutheranen over de rechtvaardigingsleer. De rechtvaardigingsleer was eeuwenlang een strijdpunt. Akerboom mondt uit in de constatering dat vandaag beide kerken nood hebben aan een adequate verkondiging van Christus’ Evangelie. Dr. Ton van Eijk (rk) gaat in op de bereikte overeenstemming inzake Doop en Eucharistie. Ten aanzien van de Doop is volledige consensus bereikt, ten aanzien van de Eucharistie had meer geoogst kunnen worden. Prof. dr. Eddy van der Borght (pkn) reflecteert vanuit een protestantse invalshoek op de resultaten van dialoog over de Kerk. Hij kan zich vinden in de fundamentele insteek van dit boek, stelt vast dat de openstaande vragen zich toespitsen op het ambt en plaatst enkele kritische bemerkingen. Prof. dr. Leo Koffeman (pkn) gaat vervolgens in op de dialoog over het ambt. Hij verheldert waar de blokkades liggen op de weg naar wederzijdse ambtserkenning alsook dat de protestantse ambtsopvatting zich niet zo maar laat voegen naar rooms-katholieke uitgangspunten. Prof. dr. Adelbert Denaux (rk) behandelt in zijn bijdrage de verhouding tussen de lokale en de universele kerk. In de geschiedenis van de Kerk zijn hierover ook grote conflicten uitgebroken. Het ideaal van een Gemeenschap van Kerken die elkaar erkennen en waarin beide dimensies tot hun recht komen vereist een bekering van alle kerken, stelt Denaux. Aan het einde van het symposium sprak Mgr. dr. Gerard de Korte over de toekomst van oecumene in Nederland. Daarvoor is verbreding en verdieping nodig. Kerken staan gezamenlijk voor de opgave om een antwoord te geven op de huidige crisis in het Godsgeloof. Na de teksten van het symposium volgen nog drie andere bijdragen. Zr. Theresia Saers presenteert het onderzoek van dr. Hans Wijngaards naar vrouwelijke ambtsdragers in de Katholieke Kerk. De theologe Metta Wierenga deed aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven onderzoek naar praktische oecumenische samenwerking in Gorinchem. In haar artikel worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Drs. Leo van Leijsen hield voor Radio Maria een aantal meditaties over de feesten in het Oosters Christendom. In dit nummer publiceren we zijn bijdrage over de gedaanteverandering in het Ethiopisch Christendom. Eric Roovers Geert van Dartel

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=