Perspectief 2011-12

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, nr. 12, juni 2012 2 Op weg blijven Het nieuwe nummer van Perspectief openen we met een essay van de Vlaamse oecumenicus prof. dr. Jos Vercruysse sj. Het essay werd geschreven voor een consultatie van de Societas Oecumenica , een Europees netwerk van theologen, die in 2008 in Leuven werd gehouden. In dit essay maakt Vercruysse de balans op van zijn jarenlange inzet voor eenheid en verzoening tussen christenen. Het is een bewogen en diepgaand artikel waarin duidelijk wordt waar het in de oecumene om gaat. Leo van Leijsen, medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, verzorgde vorig jaar voor radio Maria een aantal meditaties over de grote feesten in verschillende Oosterse kerken. Het zijn waardevolle bijdragen over de rijke spirituele tradities van de Oosterse kerken die we in de komende nummers van Perspectief zullen publiceren. In dit nummer zijn bijdrage over de viering van de Gouden Vrijdag die op vrijdag na Pinksteren in de Oost en West-Syrische tradities wordt gevierd. Tim Schilling is medewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit, een initiatief van de Congregatie van het H. Sacrament in Nijmegen. De vraag die Schilling ten zeerste bezighoudt is hoe de boodschap van het Evangelie beter kan worden uitgedragen. Daarvoor gaat hij ook te rade bij protestantse medegelovigen. Zo ontstond het interview met de protestantse theoloog dr. Sam Janse. Op 15 maart 2011 vond bij de Fakulteit Katholieke Theologie in Utrecht een druk bezocht symposium plaats rondom het nieuwe boek ‘Eucharistie, het woord en het brood’ van dr. Ton van Eijk, oud-docent van de FKT en tevens oud-voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland. Het boek verscheen in de reeks van de Theologische Perspectieven van de faculteit en is uitgegeven door uitgeverij 2VM. Als oecumenicus heeft Van Eijk vele jaren intensief deelgenomen aan de oecumenische gesprekken over zaken die de eenheid van de Kerk betreffen. Met vreugde stelt hij vast dat katholieken en protestanten inzake de Eucharistie een grote mate van overeenstemming hebben gevonden, zowel in de theologie als in de liturgie. Daartegenover staat dat de oecumenische dialoog over het ambt een waar struikelblok is geworden op de weg naar een gezamenlijke viering van de Eucharistie. In deze studie verheldert Van Eijk de gevonden overeenstemming in het verstaan van de Eucharistie (theologisch en liturgisch). Geconfronteerd met de impasse in gesprek over het ambt, pleit Van Eijk voor een wisseling van perspectief waarbij we vanuit de band met Christus nadenken over de Eucharistie en het Woord. In de geestelijke communie en het manducare Christum zoekt Van Eijk een uitweg uit de impasse die de oecumene in Nederland veel parten speelt. Op het symposium gingen drie sprekers vanuit protestants, oud-katholiek en rooms-katholiek perspectief nader op deze uitweg in. Met toestemming van de auteurs publiceren we in dit nummer de teksten van dit bijzondere symposium. Eric Roovers Geert van Dartel

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=