Perspectief 2011-11

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, nr. 11, maart 2011 2 De band tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie In België is de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene een belangrijk orgaan voor het bevorderen van de oecumenische contacten en studie. De jaarlijkse algemene vergadering die in de herfst plaatsvindt, wordt ieder jaar door een andere diocesane commissie voor oecumene voorbereid. Deze vergaderingen hebben de vorm van een oecumenisch symposium waarop vanuit het perspectief van de verschillende kerkelijke tradities een oecumenisch thema wordt uitgediept. De jaarvergadering in Ciney (bisdom Namen) in 2010 was geheel gewijd aan de relatie tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie. Met toestemming van organisatoren publiceren we in dit nummer van Perspectief integraal de teksten van dit symposium die ook de voor kerkelijke en oecumenische context in Nederland van belang zijn. Heel in het bijzonder in het kader van het project doop(v)erkenning dat momenteel bij de Raad van Kerken loopt. Op 22 november 2010 werd de 44 ste Algemene Vergadering van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene verwelkomd in Ciney door de commissie voor oecumene van het bisdom Namen. Onder het motto: ‘Christen worden. De band tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie’ sloot ze aan bij ‘Leven vanuit de sacramenten’, het thema voor de twee volgende pastorale jaren in de katholieke Kerk in België. Na een overzicht van de belangrijkste oecumenische gebeurtenissen in het afgelopen jaar (pater Thaddée Barnas, Chevetogne), werd het hoofdreferaat gehouden door professor Antoine Arjakovsky, directeur van het Instituut voor Oecumenische Studies van de Katholieke Universiteit van Oekraïne. Op een originele manier durfde hij vragen te stellen bij de wanverhouding tussen de indrukwekkende oecumenische bibliografie over de christelijke initiatie en de geringe resultaten ervan in de wereldwijde discussie die in de jongste halve eeuw plaatsvond. Hij nodigde de Orthodoxe Kerken uit, vooral de Griekse, om wat afstand te nemen van de dooptheologie van Cyprianus van Carthago (“Buiten de orthodoxe Kerk, geen geldige sacramenten.”). Meer fundamenteel pleitte hij voor een grote empathie met de hedendaagse wereld in het aanreiken, op een relevante wijze, van het nieuwe leven in Christus, de christelijke initiatie. Een gemeenschappelijk gebed leidde de namiddag in die werd besteed aan bijdragen uit de andere Kerken. Reverend Paul Yiend (anglicaan), die aanleunt bij de pentecostalistische beweging, hield een vurig pleidooi voor een tastbare gelovige ervaring op ieder ogenblik van het leven. Voor hem is de vraag vandaag: Hoe kan de gelovige in de sacramenten gevoelig worden voor de verrezen Christus? Docent Stijn Van den Bossche (katholiek) gaf duidelijk de onverbrekelijke band aan tussen geloof en doopsel in de hele katholieke traditie, ook als dit niet altijd in de volgorde gebeurt die we zouden verwachten. Het geloof gaat aan de doop vooraf, maar de doop schenkt ook het geloof en gaat eraan vooraf (onderdompeling in het persoonlijk beleden kerkelijk geloof). Dominee Patrick Evrard (hervormd) verwees op zijn beurt naar de onverbrekelijke band tussen Geloof-Kerk-Sacramenten bij Calvijn. Deze beschouwingen zijn wezenlijk voor de christen om deze ‘bewonderenswaardige band’ met Christus in de Geest binnen te treden en er voortdurend in te groeien. Vanuit verschillende benaderingen en met verschillende accenten werd er toch een grote convergentie vastgesteld vanuit de waardevolle interventies op deze Algemene Vergadering, in aanwezigheid van mgr. J. Bonny, bisschop-referent voor oecumene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=