Perspectief 2010-10

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, nr. 10, december 2010 2 R EDACTIONEEL : IN M EMORIAM A NTON H OUTEPEN Kort voor het uitbrengen van het nieuwe nummer van Perspectief kwam het bericht van het overlijden van prof. dr. Anton Houtepen. Zijn leven is nauw verbonden met de geschiedenis van de oecumenische beweging waaraan hij zeer verknocht was en veel te danken had. Enkele jaren geleden tijdens een gesprek over de toekomst van de Wereldraad getuigde hij daarvan nog eens door te zeggen dat hij dankzij de Wereldraad van Kerken en de oecumenische beweging zijn geloof heeft behouden. In de oecumenische beweging voelde Anton Houtepen zich thuis, wist hij zich gesteund ook in zijn geloof. Anton Houtepen heeft voor de oecumenische beweging, wereldwijd en in Nederland, veel betekend. Hij begon zijn lange oecumenische carrière in het bisdom Breda als gedelegeerde voor oecumene. In de jaren zeventig was hij een prominent lid van het bestuur van de St. Willibrordvereniging. Hij maakte de overstap naar de universiteit en was jarenlang directeur van het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumene (IIMO). Als academicus behield hij zijn interesse in en betrokkenheid bij de plaatselijke oecumene die hij altijd met raad en daad heeft bijgestaan. Natuurlijk, dat jarenlange engagement voor de oecumene is niet zonder spanningen verlopen. Hoe kan het ook anders. Ook Anton Houtepen zal geleden hebben aan allerlei ontwikkelingen in de kerken en rondom de oecumene. Maar het goede is dat hij desondanks nooit het ideaal, het visioen, de hoop, de weg vóór ons uit het oog is verloren en vertrouwen en geloof daarin behouden heeft. Met respect en dankbaarheid nemen we afscheid van hem. Aan de vooravond van het kerstfeest bieden we u, lezer, een nieuw nummer aan van ons tijdschrift Perspectief . De eerste vier artikelen zijn gewijd aan de praktische oecumene. Allereerst enkele bijdragen van de studiemiddag over Taizé en Oecumene die op 29 oktober 2010 in ’s-Hertogenbosch werd gehouden. Dr. Rein Veenboer situeert de specifieke invalshoek van de oecumenische communiteit Taizé in de oecumenische beweging. Twee jongeren vertellen over de weg die zij met Taizé zijn gegaan en wat de ervaring van Taizé in hun geloofsleven heeft teweeggebracht. Ds. John Boon schetst tegen de achtergrond van zijn ervaringen in de Merenwijk het perspectief van de geleefde oecumene in oecumenische gemeenschappen. Het tweede deel van het nummer gaat over de christenen in het Midden Oosten. Gied ten Berge gaat in het op het vorig jaar gepresenteerde Kairos document waarin kerken in het Heilig Land stelling genomen hebben in de Palestijnse kwestie. Wilbert van Saane bericht over de bijzondere bisschoppensynode over de christenen in het Midden Oosten die in oktober 2010 heeft plaatsgevonden. De twee laatste artikelen zetten ons op weg naar het kerstfeest. Leo van Leijsen belicht de specifieke positie van de Armeens Apostolische Kerk in de viering van Kerstmis en Epifanie. Ds. Herman de Vries presenteert als advent meditatie een tweede proeve van zijn hertaling van het Wees Gegroet . Hopelijk is het hier gebodene u ter bemoediging op uw weg naar eenheid en communio. In het geloof en het vertrouwen dat de Levende ons tegemoet komt wensen wij U gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar Eric Roovers Geert van Dartel

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=