Perspectief 2009-5

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, Jrg. 2, nr.5, september 2009 1 Inhoudsopgave 1 Een oecumenische leefwijze voor de Kerken? Eric Roovers 4 Pleidooi voor een oecumenische cultuur van en in kerken (interview) 7 Naar een meer gastvrije en uitnodigende leefwijze , Anton Houtepen 12 De oecumenische persoonlijkheid , René van den Beld 16 De betekenis van abdijen voor de oecumene , br. Gerard Mathijsen o.s.b. 22 Het belang van de oudste Griekse bijbelversie, Leo van Leijsen Een oecumenische leefwijze voor de Kerken? Het behoeft geen betoog, dat de Kerken zich in hun huidige institutionele vorm in zwaar weer bevinden. De afname van het aantal geregistreerde gelovigen en de terugloop van het kerkbezoek zijn nog steeds niet tot staan gekomen, al verloopt dit proces inmiddels langzamer dan in de afgelopen decennia. Je zou kunnen concluderen, dat zo langzamerhand ieder die een los-vaste relatie had met enig kerkgenootschap om welke reden dan ook de stap heeft gezet om zijn lidmaatschap ook officieel te beëindigen. Wat overblijft is een gemeenschap van gelovigen die niet kunnen of willen loslaten waarmee ze zijn groot gebracht en die zijn opgegroeid in een samenleving die nog door en door christelijk was en mocht zijn. Die tijden van weleer zijn echter voorgoed voorbij, is de algemene teneur. Als de Kerken nog van belang willen zijn in het huidige tijdsgewricht zullen ze meer dan ooit de confrontatie moeten aangaan met de context waarin ze willen functioneren. En antwoorden moeten geven die er daadwerkelijk toe doen en waarin mensen, en niet alleen een „heilige rest‟, zich (weer) herkennen. Het antwoord op de vraag of de Kerken daarmee inmiddels niet (veel) te laat zijn, en zich dus primair richten op behoud van ieders eigen „zinkende schip‟, is van ongemeen belang voor de oecumene. Want wat doet oecumene tussen de Kerken er nog toe in een samenleving die wordt gekenmerkt door secularisatie – wat ik wil duiden als „de Kerken voorbij‟ - en individualisme – „de gemeenschap voorbij‟? Is de oecumene niet in de achterhoede beland, juist omdat de Kerken in veler beleving er niet meer toe doen? De opstellers van het Manifest van Eenheid zien dat Perspectief Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift DOTT, Jaargang 2, Nummer 5 september 2009 Eric Roovers (* 1960) volgde de HBO-opleiding Theologie aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Sinds maart 2008 is hij werkzaam als teamassistent ter ondersteuning van het pastorale team in de regio Oudenbosch. In januari 2009 is hij toegetreden tot de redactie van het tijdschrift Perspectief.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=