Perspectief 2009-4

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, Jrg. 2, nr.4, juni 2009 1 Inhoudsopgave 1 Calvijn en Loyola: Gods grotere eer , Jos E. Vercruysse 7 Eén Geest, tien jaar dialoog tussen katholieken en pinkstergelovigen in Nedeland, Jelle Creemers 15 Over levenskunst en studentenpastoraat , Elise Woertman 21 ‘Alles is als een oceaan’ , Katja Tolstaja 29 Novum organum van de 21 e eeuw (recensie) , Lydia Starodubtseva Calvijn en Loyola: Gods grotere eer In het kader van het Calvijnjaar vroeg de redactie aan em. prof. dr. J. Vercruysse om vanuit zijn oecumenische bewogenheid en ervaring een vergelijkende schets te maken van Johannes Calvijn en Ignatius van Loyola die beiden niettegenstaande hun diepgaande verschillen van inzicht en overtuiging gedreven werden door de wil te leven ten dienste van Gods grotere eer. Stadsgenoten in Parijs? Hebben Ignatius van Loyola en Johannes Calvijn elkaar in 1528 voor het Collège Montaigu in Parijs getroffen? De ontmoeting van twee tegengestelde figuren! Enkele historici lieten hun fantasie werken en opperden deze mogelijkheid. “Het kan zijn”, schrijft W.F. Dankbaar in zijn Calvijnbiografie. Het kan zelfs zijn dat ze er dezelfde professoren hebben gehad. Inderdaad, Calvijn en Ignatius hebben onmiddellijk na elkaar in Parijs gestudeerd. In 1528 verliet Calvijn de stad en kwam Ignatius aan en beiden maakten er kennis met het Collège Montaigu, één van de belangrijkste colleges van de Parijse universiteit in de zestiende eeuw. Hun verwachtingen en bekommernissen waren wel zeer verschillend. In 1523 verlaat Calvijn, veertien jaar oud, zijn Picardische geboortestad, Noyon, om in Parijs wijsbegeerte, logica en wiskunde ( artes ) te studeren en zich op een klerikale carrière voor te bereiden. In 1528 wordt hij magister in de wijsbegeerte en letteren ( magister artium ). Op bevel van zijn vader schakelde hij naar de rechten om. Deze weg leek winstgevender dan de klerikale loopbaan. Daarom verhuist hij naar Orléans en Bourges die gekend waren als humanistisch georiënteerde rechtsscholen. In 1531 keert hij terug naar Parijs om aan het Collège royal – een door Frans I Perspectief Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift DOTT, Jaargang 2 Nummer4 juni 2009 Jos E. Vercruysse s.j. werd Geboren te Schaarbeek (Brussel) op 26 februari 1931. Sinds 1949 is hij jezuïet en in 1961 werd hij tot priester gewijd. Hij promoveerde tot Doctor in theologie aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome met een proefschrift over de kerkleer van de jonge Luther, Fidelis Populus (Wiesbaden 1968). Hij doceerde dogmatische theologie aan de jezuïetenfaculteit in Heverlee, het Centrum voor Kerkelijke Studies in Leuven en daarna aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Van 1979 tot 2000 was hij gewoon hoogleraar kerkgeschiedenis (XVde en XVIde eeuw) en oecumenisme aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit te Rome. In 2000 ging hij met emeritaat en keerde terug naar België (Antwerpen).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=