Van Conflict naar Gemeenschap

LUTHERSE BELIJDENIS VAN ZONDEN JEGENS EENHEID 91 dat hij “door de genade Gods, dag en nacht mediterend” nieuw inzicht had verworven in Romeinen 1:17: “[H]ier voelde ik dat ik geheel opnieuw geboren was en het paradijs met open poort had betreden. Daarop toonde de hele Schrift zich aan mij met een volkomen ander gezicht [... ] Later las ik Augustinus’ De Geest en de Letter waar ik tegen mijn hoop in zag dat ook hij Gods rechtvaardigheid op vergelijkbare wijze interpreteerde als de rechtvaardigheid waarmee God ons kleedt wanneer Hij ons rechtvaardigt.”83 245. De begintijd van de Reformatie wordt op gepaste wijze herdacht wanneer lutheranen en katholieken samen het evangelie van Jezus Christus horen en zichzelf toestaan opnieuw tot gemeenschap met de Heer te worden geroepen. Dan zullen zij verenigd zijn in een gezamenlijke missie die is beschreven in de Joint Declaration on the Doctrine of Justification: “Lutheranen en katholieken delen het doel om in alles Christus te belijden, wie als enige boven alles vertrouwd kan worden als de ene Bemiddelaar (1 Tim. 2:5v.) door wie God in de heilige Geest zichzelf geeft en zijn vernieuwende gaven uitgiet” (JDDJ 18). 83 WA 54, 186,3.8–10.16–18 (Voorwoord bij het eerste deel van de Wittenbergse editie van Luthers Latijnse Werken, 1545).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=