Van Conflict naar Gemeenschap

LUTHERSE BELIJDENIS VAN ZONDEN JEGENS EENHEID 87 om vergiffenis op het ambt van de bisschop van Rome. In zijn encycliek Ut Unum Sint refereert hij aan zijn bezoek aan de Wereldraad van Kerken in Genève op 12 juni 1984: “De overtuiging van de Katholieke Kerk dat zij in het ambt van de bisschop van Rome de trouw heeft bewaard aan de Apostolische Traditie en het geloof van de Vaderen, het zichtbare teken en de waarborg van eenheid, vormt een probleem voor de meeste andere christenen, wier geheugen getekend is door bepaalde pijnlijke herinneringen.” Hij voegde hieraan toe: “Voor zover wij daarvoor verantwoordelijk zijn, voeg ik mij bij mijn voorganger Paulus VI en vraag om vergiffenis.”80 LUTHERSE BELIJDENIS VAN ZONDEN JEGENS EENHEID 236. Tijdens de vijfde bijeenkomst van de Lutherse Wereldfederatie in Evian (1970) verklaarde zij in reactie op een zeer ontroerende toespraak van kardinaal Johannes Willebrands “dat wij als lutherse christenen en gemeenten bereid zijn te erkennen dat het oordeel van de hervormers over de Rooms-Katholieke Kerk en haar theologie niet geheel vrij was van polemische verwringingen, die ten dele tot op de dag van vandaag zijn voortgezet. Wij betreuren oprecht de krenkingen en misvattingen die deze polemische elementen onze rooms-katholieke broeders hebben aangedaan. Met dankbaarheid herinneren wij ons de uitspraak van paus Paulus VI op het Tweede Vaticaanse Concilie met zijn verzoek om vergiffenis voor enigerlei krenking die de RoomsKatholieke Kerk veroorzaakt mocht hebben. Zoals wij samen met alle christenen om vergiffenis bidden in het gebed dat de Heer ons heeft geleerd, laten wij zo in al onze gesprekken samen streven naar heldere, eerlijke en liefdevolle taal.”81 237. Lutheranen hebben ook hun fouten met betrekking tot andere christelijke tradities erkend. Tijdens de elfde bijeenkomst in Stuttgart (2010) verklaarde de Lutherse Wereldfederatie dat lutheranen “vervuld zijn van een diep besef van spijt en pijn om het feit dat lutherse autoriteiten de anabaptisten hebben vervolgd, in het bijzonder ook het feit dat lutherse hervormers deze vervolging theologisch hebben 80 Ut Unum Sint, 25 mei 1995, 88. 81 Johannes Willebrands, ‘Lecture to the 5th Assembly of the Lutheran World Federation, on 15 July 1970’, in La Documentation Catholique (6 September 1970), 766.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=