Van Conflict naar Gemeenschap

86 HOOFDSTUKV tegenstander weerleggen en overwinnen en verergerden de conflicten vaak welbewust in plaats van oplossingen te zoeken door te kijken naar wat ze gemeen hadden. Vooroordelen en misverstanden speelden een grote rol in de manier waarop de andere partij werd neergezet. Tegenstellingen werden geconstrueerd en aan de volgende generatie doorgegeven. Hier hebben beide kanten reden tot spijt en bedroefdheid over de manier waarop zij de debatten hebben gevoerd. Zowel lutheranen als katholieken dragen schuld die openlijk beleden moet worden bij het herdenken van de gebeurtenissen van 500 jaar terug. KATHOLIEKE BELIJDENIS VAN ZONDEN JEGENS EENHEID 234. In zijn boodschap aan de Rijksdag te Neurenberg op 25 november 1522 beklaagde paus Hadrianus VI zich al over misbruiken en overtredingen, zonden en vergrijpen die door de kerkelijke autoriteiten waren begaan. Veel later, in de vorige eeuw, vroeg paus Paulus VI in zijn openingstoespraak tijdens de Tweede Sessie van het Tweede Vaticaanse Concilie om vergiffenis van God en van de afgescheiden broeders in het Oosten. Dit gebaar van de paus vond zijn weerslag in het concilie zelf, met name in het Decreet over de Oecumene77 en in de Verklaring over de relatie van de kerk tot niet-christelijke religies (Nostra Aetate).78 235. In een vastenpreek ‘Dag van vergiffenis’ erkende paus Johannes Paulus II eveneens schuld en vroeg hij om vergiffenis als deel van de viering van het Heilig Jaar 2000.79 Hij was de eerste die niet gewoon de spijtbetuiging vanwege de pijnlijke herinneringen herhaalde die zijn voorganger Paulus VI en de vaders van het concilie hadden uitgesproken, maar er ook echt iets aan deed. Hij betrok het verzoek 77 “Wij vragen dus nederig om vergiffenis van God en van onze afgescheiden broeders, net zoals wij hen vergeven die tegen ons zondigen” (UR 7). 78 “Voorts, in haar verwerping van iedere vervolging van enige persoon, en indachtig het patrimonium dat zij deelt met de joden, en niet bewogen door politieke motieven maar door de geestelijke liefde van het Evangelie, veroordeelt de Kerk haat, vervolgingen, uitingen van anti-semitisme tegen joden waar dan ook en door wie dan ook” (NA 4). 79 Vgl. Johannes Paulus II, ‘Dag van vergiffenis’, 12 maart 2000 (http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2000/documents/hf_jp ii_hom_20000312_pardon_en.html ).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=