Van Conflict naar Gemeenschap

84 HOOFDSTUKV geschenk delen met alle andere christenen. Daarom nodigen zij alle christenen uit om met hen samen te vieren. Zoals het voorgaande hoofdstuk liet zien, hebben katholieken en lutheranen zoveel gemeen in het geloof dat zij samen dankbaar kunnen en zelfs moeten zijn, zeker op de herdenkingsdag van de Reformatie. 227. Hiermee wordt een impuls opgepakt die het Tweede Vaticaanse Concilie heeft aangegeven: “Katholieken moeten de waarlijk christelijke gaven uit ons gemeenschappelijk erfgoed die onder onze afgescheiden broeders te vinden zijn in vreugde erkennen en waarderen. Het is goed en heilzaam om de rijkdom van Christus te erkennen, evenals de deugdzame werken in het leven van anderen die van Christus getuigen, soms zelfs ten koste van hun leven. Want God is altijd wonderbaarlijk in Zijn werken en alle lof waardig” (UR 1.4). REDENEN TOT SPIJT EN BEDROEFDHEID 228. Waar de gezamenlijke herdenking in 2017 vreugde en dankbaarheid tot uitdrukking brengt, moet het lutheranen en katholieken ook ruimte bieden om de pijn te voelen vanwege fouten en overtredingen, schuld en zonde in de personen en gebeurtenissen die worden herdacht. 229. Bij deze gelegenheid zullen lutheranen ook denken aan de hatelijke en denigrerende uitspraken van Maarten Luther tegen de joden. Ze schamen zich ervoor en betreuren ze ten diepste. Lutheranen zijn met een diep gevoel van spijt tot het inzicht gekomen dat lutherse autoriteiten de anabaptisten hebben vervolgd, en dat Maarten Luther en Philipp Melanchthon deze vervolging theologisch hebben gesteund. Ze betreuren Luthers felle aanvallen op de boeren tijdens de Duitse Boerenoorlog. Het besef van de schaduwzijden van Luther en de Reformatie heeft onder lutherse theologen geleid tot een kritische en zelfkritische houding ten aanzien van Luther en de Wittenbergse Reformatie. Ook al zijn lutheranen het overwegend eens met Luthers kritiek op het pausschap, tegenwoordig verwerpen ze Luthers identificatie van de paus met de antichrist. GEBED VOOR EENHEID 230. Aangezien Jezus Christus voor zijn dood tot de Vader bad “dat zij allen één mogen zijn”, is duidelijk dat een scheiding in het lichaam van

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=