Van Conflict naar Gemeenschap

VOORBEREIDINGEN VOOR DE HERDENKING 83 hervormers. De hervormers wilden geen nieuwe kerk stichten, en volgens henzelf hebben ze dat ook niet gedaan. Zij wilden de kerk hervormen, en dat is hun binnen hun invloedssfeer gelukt, zij het met fouten en misstappen. VOORBEREIDINGEN VOOR DE HERDENKING 223. Als leden van één lichaam herdenken katholieken en lutheranen samen de gebeurtenissen van de Reformatie, die tot de realiteit hebben geleid dat ze sindsdien in gescheiden gemeenschappen leven, ook al behoorden ze tot hetzelfde lichaam. Dat is een onmogelijke mogelijkheid en veroorzaakt veel pijn. Omdat zij tot één lichaam behoren, werken katholieken en lutheranen ten aanzien van hun verdeeldheid toe naar de volledige katholiciteit van de kerk. Dit werk heeft twee kanten: erkennen wat gemeenschappelijk is en hen verbindt, en erkennen wat hen scheidt. Het eerste is reden tot dankbaarheid en vreugde; het tweede is reden tot pijn en bedroefdheid. 224. Wanneer lutherse christenen het begin van de Reformatie vieren, dan vieren ze niet de splitsing van de westerse kerk. Niemand met enige theologische verantwoordelijkheid kan de onderlinge verdeeldheid tussen christenen vieren. GEDEELDE VREUGDE IN HET EVANGELIE 225. Lutheranen zijn van harte dankbaar voor wat Luther en de andere hervormers toegankelijk hebben gemaakt: begrip van het evangelie van Jezus Christus en geloof in hem; inzicht in het mysterie van de DrieEne God die Zichzelf uit genade aan ons mensen geeft en alleen ontvangen kan worden in volledig vertrouwen in de goddelijke belofte; in de vrijheid en zekerheid die het evangelie brengt; in de liefde die het geloof voortbrengt en wekt, en in de hoop in leven en dood die geloof met zich brengt; en in het levend contact met de heilige Schrift, de catechismussen en de gezangen die het geloof in het leven brengen. Herinnering en hedendaagse herdenking zullen aanvullende redenen opleveren. Deze dankbaarheid is voor lutherse christenen de drijfveer om 2017 te willen vieren. 226. Lutheranen beseffen ook dat datgene waar ze God voor danken niet een geschenk is dat zij voor zichzelf kunnen opeisen. Zij willen dit

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=