Van Conflict naar Gemeenschap

OP WEG NAAR CONSENSUS 81 OP WEG NAAR CONSENSUS 216. In de luthers/rooms-katholieke gesprekken kwam een duidelijke consensus naar voren dat de rechtvaardigingsleer en de ecclesiologie bij elkaar horen. Deze gezamenlijke overtuiging is vastgelegd in het document Church and Justification: “Katholieken en lutheranen getuigen samen van het heil dat in Christus alleen en door genade alleen gegeven is, en dat in geloof wordt ontvangen. Zij reciteren samen het credo, en belijden ‘één heilige katholieke en apostolische Kerk’. Zowel de rechtvaardiging van zondaars als de Kerk zijn fundamentele geloofsartikelen” (Church and Justification 4). 217. Church and Justification stelt tevens: “Strikt en op zich genomen geloven wij niet in rechtvaardiging en in de Kerk, maar in de Vader, die ons genadig is en ons in de Kerk bijeenbrengt als zijn volk; en in Christus die ons rechtvaardig maakt en wiens lichaam de Kerk is; en in de heilige Geest die ons zegent en in de Kerk is. Ons geloof omvat rechtvaardiging en de Kerk als het werk van de Drie-ene God die alleen werkelijk aanvaard kan worden door in hem te geloven” (Church and Justification 5). 218. Hoewel de documenten Church and Justification en The Apostolicity of the Church belangrijke bijdragen hebben geleverd aan een aantal onbesliste kwesties tussen katholieken en lutheranen, is verdere oecumenische dialoog nodig op de volgende punten: de relatie tussen de zichtbaarheid en de onzichtbaarheid van de kerk; de relatie tussen de universele en de lokale kerk; de kerk als sacrament; de noodzaak van sacramentele ordinatie in het leven van de kerk; en het sacramenteel karakter van de bisschopswijding. Toekomstige discussie moet rekening houden met het aanzienlijke werk dat al is verricht met deze en andere belangrijke documenten. Deze taak is zo dringend omdat katholieken en lutheranen nooit hebben opgehouden samen het geloof te belijden in ‘de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk’.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=