Van Conflict naar Gemeenschap

SCHRIFT EN TRADITIE 77 loci of bronnen werden gebruikt en toegepast in het scholastieke debat en de theologische polemiek.73 203. In de volgende eeuwen bestond echter de neiging om het magisterium als bindend interpretatief gezag af te zonderen van andere theologische loci. Soms werden kerkelijke tradities verward met apostolische tradities en daarmee als gelijkwaardige bronnen voor het christelijk geloof behandeld. Ook bestond er nauwelijks een mogelijkheid om kerkelijke tradities te bekritiseren. De theologie van Vaticanum II heeft over het geheel genomen een evenwichtiger kijk op verschillende autoriteiten binnen de kerk en op de relatie tussen Schrift en traditie. In DV 10 bevestigt een gezaghebbende tekst voor het eerst dat het leerambt van de kerk “niet boven het Woord van God staat, maar in haar dienst”. 204. De rol van de heilige Schrift in het leven van de kerk wordt beklemtoond in de stelling van het Tweede Vaticaanse Concilie: “De kracht en macht in het woord van God is zo groot dat het de steun en leven van de kerk is, de kracht van het geloof voor haar kinderen, het voedsel van de ziel, de zuivere en onuitputtelijke bron van het geestelijk leven” (DV 21). Daarom worden de gelovigen aangespoord om, gesteund door gebed, het lezen van de Schrift te praktiseren waarin God tot hen spreekt (DV 25). 205. Oecumenische dialoog geeft lutheranen en katholieken een gedifferentieerder besef van de specifieke uitgangspunten en gezagsbronnen die een rol spelen in het proces van inzicht in wat het christelijk geloof betekent en hoe het vorm dient te geven aan het leven van de kerk. DE KATHOLIEK-LUTHERSE DIALOOG OVERSCHRIFT EN TRADITIE 206. De bijbelse vernieuwing die de inspiratie vormde voor de Dogmatische Constitutie Dei Verbum van het Tweede Vaticaanse Concilie zorgde voor een nieuwe oecumenische opvatting van de rol en betekenis van de heilige Schrift. Het oecumenische document The Apostolicity of the Church stelt: “De katholieke leer beweert dus niet wat de Reformatietheologie vreest en tegen elke prijs wil vermijden, namelijk 73 Melchior Cano, De locis theologicis, 1,3 (J.-P. Migne, Theologiae cursus completus, Paris 1837, col. 82).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=