Van Conflict naar Gemeenschap

68 HOOFDSTUK IV kerk, aangezien het woord van God en zijn publieke verkondiging in woord en sacrament noodzakelijk zijn om geloof in Jezus Christus te wekken en te behouden, en daarmee om de kerk te doen ontstaan en te behouden als gelovigen die het lichaam van Christus vormen in de eenheid van het geloof” (ApC 276). Ambt van Woord en sacrament 179. In The Apostolicity of the Church wordt de verkondiging van het evangelie gezien als de fundamentele taak van geordineerde bedienaren onder zowel lutheranen als katholieken: “Geordineerde bedienaren hebben een speciale taak binnen de missie van de kerk als geheel” (ApC 274). Voor katholieken en lutheranen geldt: “De fundamentele plicht en intentie van het geordineerde ambt is de openbare dienst aan het woord van God, het evangelie van Jezus Christus, dat de Drie-Ene God de kerk heeft opgedragen aan de hele wereld te verkondigen. Dat is de maatstaf voor elk ambt en voor elke ambtsdrager” (ApC 274). 180. Katholieken en lutheranen benadrukken de taak van de ambtsdrager om het evangelie te verkondigen (vgl. ApC 247, 255, 257, 274). Katholieken zien de oorsprong van het priesterlijk ambt in de verkondiging van het evangelie. Het Decreet over de Priesters (Presbyterorum Ordinis) stelt: “Het volk van God wordt één gemaakt primair door het woord van de levende God, dat met recht van de priester verwacht wordt. Immers, aangezien niemand gered kan worden die niet eerst heeft geloofd, is het de voornaamste taak van priesters, als medewerkers van de bisschoppen, om het evangelie van God aan iedereen te verkondigen” (PO 4, geciteerd in ApC 247). “Ook katholieken stellen dat geordineerde bedienaren de taak hebben het volk van God bijeen te brengen door het woord van God en dit woord aan alle mensen te verkondigen, opdat zij geloven” (ApC 274). En de lutherse opvatting is dat “het ambt zijn basis en criterium heeft in de taak om het evangelie te communiceren naar de hele gemeente, en wel zo klemmend dat de zekerheid van het geloof gewekt wordt en mogelijk is” (ApC 255). 181. Lutheranen en katholieken zijn het ook eens over de verantwoordelijkheid van geordineerde leiders voor de bediening van de sacramenten. Lutheranen zeggen: “Het evangelie verleent degenen die aan de kerken leiding geven de volmacht om het evangelie te verkondigen, zonden te vergeven en de sacramenten te bedienen” (ApC

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=