Van Conflict naar Gemeenschap

AMBT 67 bedienaar sacramenteel gemachtigd om te handelen in naam van Christus en in naam van de kerk. 175. De katholieke theologie is ervan overtuigd dat het ambt van bisschop een onmisbare bijdrage levert aan de eenheid van de kerk. Katholieken vragen zich af hoe de eenheid van de kerk in tijden van conflict behouden kan blijven zonder het bisschoppelijk ambt. Ze vrezen ook dat Luthers specifieke leer van het gemeenschappelijk priesterschap geen recht doet aan de hiërarchische structuren van de kerk, die volgens hen door God zijn ingesteld. LUTHERS/ROOMS-KATHOLIEKE DIALOOG OVER HET AMBT 176. In de katholiek-lutherse dialoog zijn talrijke overeenkomsten en verschillen vastgesteld in de theologie en institutionele vorm van de geordineerde ambten, bijvoorbeeld de ordinatie van vrouwen, die nu plaatsvindt in veel lutherse kerken. Een van de blijvende vragen is of de Katholieke Kerk het ambt van de lutherse kerken kan erkennen. Samen kunnen lutheranen en katholieken de relatie bepalen tussen de verantwoordelijkheid voor verkondiging van het Woord en de bediening van de sacramenten en het ambt van degenen die hiertoe geordineerd zijn. Met elkaar kunnen zij het onderscheid uitwerken tussen zulke taken als episkopé en de lokale en meer regionale dienst. Gezamenlijke interpretaties van het ambt Priesterschap van de gedoopten 177. De vraag doet zich voor hoe de specifieke taken van de geordineerde in relatie gebracht kunnen worden tot het universele priesterschap van alle gedoopte gelovigen. Het studiedocument The Apostolicity of the Church stelt: “Katholieken en lutheranen delen de overtuiging dat alle gedoopten die in Christus geloven in Christus’ priesterschap delen en derhalve gemachtigd zijn om ‘de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht’ (1 Petr. 2:9). Daarom heeft ieder zijn aandeel in de missie van het gehele lichaam” (ApC 273). Goddelijke oorsprong van het ambt 178. Katholieken en lutheranen delen de overtuiging dat het geordineerde ambt van goddelijke oorsprong is: zij “bevestigen gezamenlijk dat God het ambt heeft ingesteld en dat het nodig is voor het bestaan van de

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=