Van Conflict naar Gemeenschap

EUCHARISTIE 59 primair de communie van gelovigen diende. De eucharistie was door Christus ingesteld om als geestelijk voedsel te worden genuttigd.43 151. Omdat zij geen omvattend concept van gedachtenis (anamnesis) meer hadden, stonden katholieken voor het probleem dat geschikte categorieën ontbraken om het offerkarakter van de eucharistie tot uitdrukking te brengen. Katholieken, trouw aan een traditie die teruggaat tot de patristische tijd, wilden de identificatie van de eucharistie als werkelijk offer niet loslaten, juist omdat zij streden voor de bevestiging van de identiteit van dit eucharistische offer met het unieke offer van Christus. De vernieuwing van sacramentele en liturgische theologie in het Tweede Vaticaanse Concilie was nodig om het concept van gedachtenis (anamnesis) te doen herleven. 152. In de oecumenische dialoog hadden zowel lutheranen als katholieken profijt van verworvenheden uit de liturgische beweging en van nieuwe theologische inzichten. Door het herwonnen concept van anamnesis hebben zij beter inzicht gekregen in de manier waarop het sacrament van de eucharistie als vorm van herdenking feitelijk de heilsgebeurtenissen en vooral het offer van Christus present maakt. Katholieken kregen meer begrip voor de vele vormen van Christus’ aanwezigheid binnen de liturgie van de eucharistie, zoals zijn aanwezigheid in zijn woord en in de gemeente (SC 7). In het licht van de onuitsprekelijkheid van het mysterie van de eucharistie hebben katholieken meer waardering gekregen voor de diverse manieren om het geloof in de werkelijke aanwezigheid van Jezus Christus in het sacrament uit te drukken. Lutheranen kregen meer begrip voor de redenen om de geconsecreerde elementen na de dienst met respect te behandelen. LUTHERS/ROOMS-KATHOLIEKE DIALOOG OVER DE EUCHARISTIE 153. De werkelijke aanwezigheid van Jezus Christus in de Maaltijd des Heren is tussen katholieken en lutheranen geen punt van discussie. De luthers/rooms-katholieke dialoog over de eucharistie kon stellen: “De lutherse traditie bevestigt de katholieke traditie dat de geconsecreerde elementen niet eenvoudig brood en wijn blijven, maar veeleer 43 DH 1638 (idem, h. II).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=