Van Conflict naar Gemeenschap

HET CONCILIE VANTRENTE 37 HETCONCILIE VANTRENTE 78. Het Concilie van Trente (1545-1563), een generatie na Luthers hervormingen bijeengeroepen, begon nog voor de Smalkaldische oorlog en eindigde na de Vrede van Augsburg. De bul Laetare Jerusalem (19 november 1544) gaf het Concilie drie hoofdtaken op: herstel en genezing van de confessionele splitsing, hervorming van de kerk en vrede stichten om de verdediging tegen de Ottomanen te kunnen organiseren. 79. Het Concilie besloot dat er bij elke sessie een leerstellig decreet zou zijn dat het geloof van de kerk bevestigde, en een disciplinair decreet ten behoeve van de hervorming van de kerk. Voor het grootste deel gaven de leerstellige decreten geen omvattende theologische verantwoording van het geloof, maar hadden ze vooral betrekking op de doctrines die door de hervormers werden betwist, waarbij de verschillen werden benadrukt. Schrift en traditie 80. Het Concilie, dat de “puurheid van het evangelie, ontdaan van alle dwalingen” wilde bewaren, vaardigde het decreet over de bronnen van openbaring uit op 8 april 1546. Zonder het expliciet te noemen, verwierp het Concilie het beginsel van sola scriptura door zich uit te spreken tegen de scheiding van Schrift en traditie. Het Conc ilie stelde dat het evangelie, “de bron van de gehele waarheid van verlossing en zedenleer”, bewaard werd “in geschreven boeken en ongeschreven tradities”, echter zonder de relatie tussen Schrift en traditie nader te bepalen. Bovendien stelde het dat de apostolische tradities inzake geloof en zeden “in ononderbroken opeenvolging behouden [waren] in de Katholieke Kerk”. Schrift en traditie moesten worden aanvaard ‘met eenzelfde gevoel van piëteit en eerbied”.17 81. Het decreet bevatte een lijst met de canonieke boeken van het Oude Testament en het Nieuwe Testament.18 Het Concilie onderstreepte dat 17 DH 1501 (Decreet over de canonieke Schriften; vierde sessie, 8 april 1546). 18 DH 1507 (Decreet over de Vulgaatuitgave van de bijbel en de manier van uitleg van de heilige Schrift; vierde sessie, 8 april 1546).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=