Van Conflict naar Gemeenschap

36 HOOFDSTUK III zowel Rome als Luther het resultaat, en daarmee waren de gesprekken definitief mislukt. GODSDIENSTOORLOG EN DEVREDE VANAUGSBURG 74. De Smalkaldische oorlog (1546-1547) die keizer Karel V tegen de lutherse gebieden voerde was bedoeld om de vorsten te verslaan en hen te dwingen alle veranderingen ongedaan te maken. Aanvankelijk had de keizer succes; hij won de oorlog (20 juli 1547). Zijn troepen stonden al snel in Wittenberg, waar hij persoonlijk voorkwam dat de soldaten Luthers lichaam zouden opgraven en verbranden. 75. Op de Rijksdag te Augsburg (1547-1548) legde de keizer de lutheranen het zogeheten Interim van Augsburg op, wat in de lutherse gebieden tot eindeloze conflicten leidde. Dit decreet interpreteerde rechtvaardiging primair als genade die liefde bevordert. Het benadrukte de subordinatie aan de bisschoppen en de paus. Tegelijkertijd stond het decreet het priesterhuwelijk toe, evenals de communie onder beide gedaanten. 76. Na een samenzwering van vorsten begon in 1552 een nieuwe oorlog tegen de keizer, die zich gedwongen zag naar Oostenrijk te vluchten. Uiteindelijk kwam er een vredesverdrag tussen de lutherse vorsten en koning Ferdinand. De poging om de ‘lutherse ketterij’ met militaire middelen uit te roeien was dus uiteindelijk mislukt. 77. De oorlog eindigde met de Vrede van Augsburg in 1555. In dit verdrag werd naar een manier gezocht om mensen met verschillende geloofsovertuigingen in één land te laten samenleven. In het Duitse rijk werden zowel gebieden en steden die de Augsburgse Confessie aanhingen als katholieke gebieden erkend, maar mensen met een andere geloofsovertuiging niet, zoals gereformeerden en anabaptisten. De vorsten en magistraten hadden het recht om het geloof van hun onderdanen te bepalen. Als de vorst van geloof veranderde, moesten de mensen in zijn domein ook van geloof veranderen, behalve in streken waar bisschoppen de vorst waren (geestelijke vorstendommen). De onderdanen hadden het recht om te emigreren als ze het geloof van de vorst niet wilden aannemen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=