Van Conflict naar Gemeenschap

DE SCHRIFT NAAR DE MENSEN BRENGEN 33 DESCHRIFT NAAR DE MENSEN BRENGEN 62. Samen met collega’s van de universiteit in Wittenberg vertaalde Luther de bijbel in het Duits, zodat meer mensen hem zelf konden lezen en zo bijvoorbeeld konden deelnemen aan de spirituele en theologische oordeelsvorming in het leven van de kerk. Lutherse hervormers richtten hiertoe scholen op voor jongens en meisjes en spoorden ouders aan hun kinderen naar school te sturen. CATECHISMUSSEN EN GEZANGEN 63. Om de beperkte kennis van het christelijk geloof onder predikanten en leken te verbeteren schreef Luther zijn Kleine Catechismus voor een algemeen publiek en de Grote Catechismus voor predikanten en goed opgeleide leken. Beide Catechismussen verklaarden de Tien Geboden, het Onze Vader en het Credo, en bevatten stukken over de sacramenten van de heilige doop en de Maaltijd des Heren. De Kleine Catechismus, Luthers meest invloedrijke werk, vergrootte de geloofskennis van de gewone man enorm. 64. Deze Catechismussen moesten de mensen helpen een christelijk leven te leiden en theologisch en spiritueel oordeelsvermogen te verwerven. De Catechismussen laten zien dat geloof voor de reformatoren niet alleen vertrouwen in Christus en Zijn belofte inhield, maar ook een bevestiging van de leerstellige geloofsinhoud die geleerd kan en moet worden. 65. De hervormers schreven en publiceerden gezangen om de betrokkenheid van leken bij de eredienst te versterken. Die gezangen speelden een blijvende rol in de lutherse spiritualiteit en werden onderdeel van het kostbare erfgoed van de gehele kerk. PREDIKANTEN VOOR DE GEMEENTEN 66. Nu de lutherse gemeenten de Schrift in volkstaal, de Catechismussen, gezangen, een kerkorde en orden van dienst hadden, bleef er één groot probleem over, namelijk hoe te voorzien in predikanten voor de gemeenten. In de eerste jaren van de Reformatie werden veel priesters en monniken luthers predikant, zodat er voldoende pastores

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=