Van Conflict naar Gemeenschap

KATHOLIEKE ONTWIKKELINGEN 21 theologen, ‘Lehrverurteilungen – kirchentrennend?’3 vloeien mede voort uit dit katholieke Lutheronderzoek. 25. De ‘Gezamenlijke Verklaring over de Rechtvaardigingsleer’,4 in 1999 ondertekend door de Lutherse Wereldfederatie en de RoomsKatholieke kerk, bouwde voort op dit fundament en op het werk van de Amerikaanse dialoog Justification by Faith.5 De ‘Verklaring’ laat zien dat lutheranen en katholieken het eens zijn over de essentiële waarheden van de rechtvaardigingsleer. KATHOLIEKE ONTWIKKELINGEN 26. Als reactie op de nieuwe benadering van bijbel, liturgie en patristiek in de voorgaande decennia behandelde het Tweede Vaticaanse Concilie zaken als eerbied en achting voor de heilige Schrift in het leven van de kerk, de herontdekking van het gemeenschappelijk priesterschap van alle gedoopten, de noodzaak van voortdurende kerkzuivering en - hervorming, de opvatting van het kerkelijk ambt als dienst, en het belang van de vrijheid en verantwoordelijkheid van alle mensen, waaronder de erkenning van vrijheid van godsdienst. 27. Daarnaast zag het Concilie ook buiten de structuren van de RoomsKatholieke Kerk elementen van heiliging en waarheid. Het stelde dat “sommige en zelfs veel van de belangrijke elementen en gaven die tezamen de kerk vormen en leven geven, ook buiten de zichtbare grenzen van de Katholieke Kerk kunnen bestaan”, en noemde als elementen “het geschreven woord van God; het leven in genade; geloof, hoop en liefde en andere innerlijke gaven van de heilige Geest, 3 Karl Lehmann, Wolfhart Pannenberg (red.), Lehrverurteilungen – kirchentrennend? I: Rechtfertigung, Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute, Freiburg/Göttingen: Herder/Vandenhoeck & Ruprecht 1986. 4 The Lutheran World Federation and the Roman Catholic Church, Joint Declaration on Condemnations of the Reformation the Doctrine of Justification, Grand Rapids, Michigan/Cambridge: William B. Eerdmans, 2000. [Duits origineel: Lutherischer Weltbund / Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen, Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Gemeinsame offizielle Feststellung. Anhang (Annex) zur Gemeinsamen offiziellen Feststellung, Frankfurt/Paderborn: Lembeck/Bonifatius 1999. 5 H. George Anderson, T. Austin Murphy, Joseph A. Burgess (red.), Justification by Faith. Lutherans and Catholics in Dialogue VII, Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1985.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=