Van Conflict naar Gemeenschap

20 HOOFDSTUK II achtergrond van de Reformatie; gezien de crisis binnen het katholicisme is begrijpelijk dat velen Luthers religieuze protest overtuigend vonden. 22. Luther werd nu gezien als een oprecht religieus mens en gewetensvol man van gebed. Zorgvuldig en minutieus historisch onderzoek heeft aangetoond dat de katholieke literatuur over Luther vier eeuwen lang grotendeels werd bepaald door de commentaren van Johannes Cochlaeus, een tijdgenoot en tegenstander van Luther en adviseur van Hertog Georg van Saksen. Cochlaeus zette Luther neer als een afvallige monnik, iemand die het christendom verwoestte, een moraalbederver en ketter. De eerste periode van kritische maar welwillende omgang met Luthers persoonlijkheid heeft het katholiek onderzoek bevrijd van de eenzijdige kijk op Luther in dit soort polemische werken. Nuchtere historische analyse door andere katholieke theologen maakte duidelijk dat de kerkscheiding niet is veroorzaakt door de kernthema’s van de Reformatie, bijvoorbeeld de rechtvaardigingsleer, maar vooral door Luthers kritiek op de toestand van de kerk destijds die uit die thema’s voortvloeide. 23. In de volgende fase van het katholiek Lutheronderzoek werd nagegaan hoe een analoge inhoud in de verschillende theologische systemen en denkwijzen is ingebed, met name door systematische vergelijking van de exemplarische theologen van beide confessies, Thomas van Aquino en Maarten Luther. Daardoor konden katholieke theologen Luthers theologie binnen hun eigen horizon begrijpen. Ook keek het katholiek onderzoek naar de betekenis van de rechtvaardigingsleer in de Augsburgse Confessie waarbij Luthers hervormingsstreven binnen het bredere spectrum van lutherse belijdenissen geplaatst werd. Men zag nu dat de Augsburgse Confessie bedoeld was om fundamentele wensen tot hervorming uit te spreken, maar ook om de eenheid van de kerk te bewaren. OECUMENISCHE PROJECTEN OP WEG NAAR CONSENSUS 24. Deze inspanningen leidden rechtstreeks tot het oecumenische project dat in 1980 door lutherse en katholieke theologen in Duitsland is opgezet ter gelegenheid van 450 jaar Augsburgse Confessie: katholieke erkenning van de Augsburgse Confessie. De uitvoerige resultaten van een latere oecumenische werkgroep van protestantse en katholieke

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=