Van Conflict naar Gemeenschap

14 HOOFDSTUK I 6. De eerdere eeuwfeesten werden vaak bepaald door (kerk-)politieke agenda’s. In 1617 bijvoorbeeld heeft het eerste eeuwfeest de gezamenlijke ‘reformatorische’ identiteit van lutheranen en gereformeerden bevestigd en nieuw leven ingeblazen. De solidariteit tussen lutheranen en gereformeerden sprak ook uit felle polemieken tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Samen vierden ze Luther als de bevrijder van het Roomse juk. Veel later, in 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd Luther gezien als een Duitse nationale held. DE EERSTE OECUMENISCHE HERDENKING 7. De herdenking van vijfhonderd jaar Reformatie in 2017 is het eerste eeuwfeest in het oecumenisch tijdperk. De herdenking valt samen met vijftig jaar luthers/rooms-katholieke dialoog. Binnen de oecumenische beweging waren en zijn gezamenlijk gebed, gezamenlijke erediensten en gezamenlijke zorg voor hun gemeenschappen een verrijking voor katholieken en lutheranen. Ze staan ook samen voor politieke, sociale en financiële uitdagingen. De duidelijk zichtbare spiritualiteit in interconfessionele huwelijken heeft tot nieuwe inzichten en vragen geleid. Lutheranen en katholieken hebben hun theologische tradities en praktijken weten te herinterpreteren en de wederzijdse invloeden onderkend. Daarom willen zij 2017 gezamenlijk herdenken. 8. Deze veranderingen vragen om een nieuwe benadering. Het volstaat niet om eerdere beschrijvingen van de Reformatie te herhalen, die lutherse en katholieke perspectieven los van elkaar en vaak tegenover elkaar plaatsten. Historische herinnering selecteert uit een overvloed aan historische momenten en maakt van die selectie een zinvol geheel. Omdat die verhalen over het verleden meestal haaks op elkaar stonden, versterkten ze niet zelden het conflict tussen beide confessies en leidden ze soms tot openlijke vijandigheid.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=