Van Conflict naar Gemeenschap

INLEIDING 1. In 2017 herdenken lutherse en katholieke christenen samen het begin van de Reformatie, vijfhonderd jaar geleden. Vandaag de dag heerst tussen lutheranen en katholieken steeds meer wederzijds begrip, samenwerking en respect. Zij beseffen dat er meer is wat hen verbindt dan wat hen scheidt; primair het gemeenschappelijk geloof in de DrieEne God en de openbaring in Jezus Christus en erkenning van de basiswaarheden van de rechtvaardigingsleer. 2. Reeds in 1980, bij de herdenking van 450 jaar Augsburgse Confessie (Confessio Augustana) kwamen lutheranen en katholieken tot een gezamenlijke uitleg van de fundamentele geloofswaarheden door op Jezus Christus te wijzen als het levend centrum van ons christelijk geloof.1 In 1983, vijfhonderd jaar na Maarten Luthers geboorte, heeft de internationale rooms-katholieke/lutherse dialoog een aantal van Luthers wezenlijke intenties onderschreven. Het rapport van de commissie noemde hem een “getuige van Jezus Christus” en stelde: “Protestantse noch katholieke christenen kunnen aan de persoon en boodschap van deze man voorbijgaan.”2 3. Het jaar 2017 maant katholieken en lutheranen in gesprek te gaan over de thema’s en gevolgen van de Wittenbergse Reformatie, die Luthers persoon en denken als middelpunt had en perspectieven te ontwikkelen om de Reformatie te herdenken en ons haar eigen te maken. Nog steeds vormt Luthers hervormingsprogramma een spirituele en theologische uitdaging voor katholieken èn lutheranen. 1 Roman Catholic / Lutheran Joint Commission, ‘All Under One Christ: Statement on the Augsburg Confession 1980’, in Harding Meyer, Lucas Vischer (red.), Growth in Agreement I: Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1972–1982 (Genève: WCC, 1984), 241–247. 2 Roman Catholic / Lutheran Joint Commission, ‘Martin Luther: Witness to Jesus Christ’ I.1, in Jeffrey Gros, FSC, Harding Meyer, William G. Rusch (red.), Growth in Agreement II: Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1982–1998 (Genève: WCC, 2000), 438.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=