Geraakt en Gezonden

Dit is een uitgave van het Rome-Reformatieberaad van de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Het Rome-Reformatieberaad be- spreekt onderwerpen die in de oecumenische dialogen tussen de kerken aan de orde zijn en biedt daarover impulsteksten aan voor persoonlijke reflectie en bespreking in gemeente en parochie. Deze brochure is de vrucht van een gezamenlijke studiedag over de thema’s rechtvaardiging en heiliging. De leden van het beraad zijn mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam; mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch; ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland; ds. Andreas Wöhle, president van de Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk in Nederland; ds. Nynke Dijkstra, beleidsmedewerker scriba PKN, Geert van Dartel, secretaris Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het citaat van Henri Nouwen is ontleend aan: Brood voor Onderweg (Tielt: Lannoo, 1999). De tekst van de zaligsprekingen is overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Omslagafbeelding: Karóly Ferenczy, De Bergrede (Bron: Wikimedia Commons) Gedrukte brochures te bestellen via Email: secretariaat@oecumene.nl 3 Mensen van de zaligsprekingen Begin met een moment van gebed, en vraag in het bijzonder om de leiding van de Heilige Geest. Vraag één deelnemer om de tekst van de zaligsprekin- gen langzaam hardop voor te lezen. Neem een paar minuten om de tekst in stilte te overwegen. Laat dan iedere gespreksdeelnemer antwoord geven op de vragen: welk woord of welke zin spreekt je het meeste aan, en waarom? Ken je iemand op wie deze woorden van toepassing zijn? Luister goed naar elkaars antwoorden. In de vervolgronde geef je antwoord op de vraag: wat spreekt je aan in wat de andere deelnemers zeiden? Hierna kun je het samenzijn afronden of verder spreken over de zaligsprekingen. 2/-% 2%&/2-!4)%"%2!!$

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=