Oosterse Kerken

9 Het Syrisch Orthodox Jongeren Platform is van 20 tot 25 juli 2016 gastheer van een bijeenkomst van jonge Suryoye uit heel de wereld. Deze ‘Suryoyo Youth Global Gathering’ vindt plaats in Stadskanaal – Groningen. Syrisch Orthodox Jongerenplatform: www.sojp.nl Suryoyo Youth Global Gathering: www.sy-gg.org reisde naar de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. In Turkije trokken de Suryoye zich terug in de kleine geïsoleerde landstreek Tur ‘Abdin, die zij vanaf de jaren zeventig massaal begonnen te verlaten vanwege onderdrukking, armoede en de guerrilla-oorlog tussen Turken en Koerden. De meesten trokken naar Europa en vestigden zich vooral in Zweden, Duitsland en Nederland. Onrust in Syrië en Libanon zorgde ervoor dat in de jaren tachtig vele Suryoye uit die landen zich bij de uit Turkije afkomstige Suryoye voegden. De Nederlandse Suryoye komen grotendeels uit Tur ‘Abdin en hebben hun eigen bisschop, die in het St. Efremklooster in Losser resideert, drie parochies in Amsterdam en acht in Twente: drie in Enschede, drie in Hengelo en één in zowel Oldenzaal als Rijssen. Twee van deze parochies (één in Amsterdam en één in Enschede) vieren de liturgie grotendeels in het Arabisch, terwijl de overige vooral het moderne Aramese dialect van Tur ‘Abdin gebruiken; het klassieke Syrisch wordt relatief weinig gebruikt. Nieuwe uitdagingen Voor de gemiddelde Nederlandse christen onderscheidt de Syrisch-orthodoxe Kerk zich door bepaalde kenmerken en uitdagingen, die alleen met groot inlevingsvermogen te begrijpen zijn. Gedreven door de noodzaak om binnen een vijandige wereld te overleven, heeft deze christelijke gemeenschap met grote trouw vastgehouden aan haar geloofstraditie. Maar net als de meeste kerken van het Midden-Oosten heeft ook zij vele eeuwen van sociale, culturele en economische marginalisering doorgemaakt en zelden de kans gekregen om vrij vorm te geven aan haar religieuze identiteit. Bovendien hebben historische omstandigheden vele oriëntaalse christenen ertoe gebracht het fundamentele onderscheid tussen ‘kerk’ en ‘volk’ los te laten. Om zich op religieus terrein van de hen omringende moslims te onderscheiden en op etnisch terrein van Arabieren, Turken en Koerden, duiden bijvoorbeeld de Syrisch-orthodoxen met hun naam ‘Suryoye’ een realiteit aan die tegelijk religieus en etnisch is. Voor hen is hun kerk de draagster van een etnische identiteit en heeft zij tot taak deze door een christelijke oriëntatie van andere etnische identiteiten te onderscheiden. Door een dergelijke etnisering van de christelijke identiteit binnen de context van een internationale diaspora en een geglobaliseerde maatschappij staan de geestelijke leiders van de kerk voor de moeilijke opgave om aan hun kerk een geheel nieuwe, want exclusief godsdienstige functie te geven. Jongeren Zoals zo vaak ligt de hoop op nieuw leven bij de jongere generaties. Zij ervaren de Nederlandse maatschappij als hun feitelijk ‘thuis’, waarin zij studeren en werken, vriendschappen sluiten buiten de eigen kring en steeds vaker trouwen met ‘gewone’ Nederlanders. De Suryoye onderhouden uitstekende relaties met andere geloofsgemeenschappen, onder andere in de vorm van een sacramentele gemeenschap met de Rooms-katholieke Kerk. Voor de vele vragen die het leven anno 2016 met zich meebrengt, kunnen zij evenwel zelden bij hun kerk en bij de traditionele antwoorden van de oudere generaties terecht. Behalve de zondagse eucharistie biedt de kerk hen weinig houvast en het verbaast ook niet, dat steeds minder jongeren kerkdiensten bijwonen. Daarom heeft een tiental jongvolwassenen in 2010 een kleine organisatie in het leven geroepen, het Syrisch Orthodox Jongeren Platform, om te proberen hun geloof toegankelijk en relevant te maken voor hun leeftijdgenoten. “De apostolische traditie richt zich vanaf het allereerste begin - de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen op Pinksteren - tot concrete mensen in de concrete omstandigheden van hun alledaagse leven,” zeggen zij. “Onze traditie is een levende boodschap voor levende mensen van alle plaatsen en tijden.”  ◆ kees den biesen Dr. Kees den Biesen is theoloog en syroloog (specialist op het gebied van de Syrische taal-kerk-cultuur) en lid van de Syrisch-orthodoxe Kerk. “Onze traditie is een levende boodschap voor levende mensen van alle plaatsen en tijden.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=