Oosterse Kerken

Colofon Dit is een uitgave bij gelegenheid van de Zondag Oosterse Kerken 2016. Deze uitgave is een initiatief van de bisschop referent inzake Oecumene en Oosterse christenen in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Eindredactie Leo van Leijsen Daphne van Roosendaal Adres redactie Katholieke Vereniging voor Oecumene Emmaplein 19 D 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch T  073 73 700 26 E  secretariaat@oecumene.nl Vormgeving en druk Daily Milk, Rotterdam Foto voorzijde Hollandse Hoogte Foto p. 3 Aartsbisdom Utrecht Inhoud Actualiteit Hoop voor de christenen in Syrië en Irak 4 Ontmoeting van paus en patriarch: 1964-2016 6 In nederland De Syrisch-orthodoxe Kerk 8 Oekraïense Grieks-katholieke parochies 10 De Ethiopisch-orthodoxe Kerk 22 Metropoliet Athenagoras over integratie  24 Aan het woord Vader Stephan Bakker 12 Anna Borman 17 Spiritualiteit Gebed 18 Liturgie 20 Middenkatern: De Oosterse Kerken 13 Gezamenlijk gebed voor de martelaren 26 Websites 27 Rooms Katholieke parochies worden jaarlijks op de vijfde zondag van Pasen uitgenodigd om speciale aandacht te hebben voor Oosterse christenen en hun kerken: de zondag voor de Oosterse kerken. Dit jaar wordt met dit speciale magazine het Oosters christendom extra voor het voetlicht gebracht. Het Oosters christendom is in de afgelopen tientallen jaren voor Nederlandse christenen dichterbij gekomen. Op de eerste plaats komen Oosterse christenen via de media meer in het nieuws. In de tweede plaats maken Oosterse christenen als vluchtelingen steeds meer deel uit van onze Nederlandse samenleving. Een minderheid van het Oosters christendom bestaat uit Oosterse katholieken, d.w.z. Oosterse christenen die in volledige gemeenschap leven met de Rooms Katholieke Kerk. De meerderheid van Oosterse christenen behoort tot Orthodoxe kerken. In 1995 schreef paus Johannes Paulus II in zijn encycliek ‘Ut unum sint’ (opdat zij één zijn): “Op het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Rooms Katholieke Kerk zich onherroepelijk verplicht de weg van de oecumene te bewandelen, op die wijze luisterend naar de Geest van de Heer die de mens leert aandachtig de ‘tekenen van de tijd’ te verstaan” (art. 3). Paus Johannes Paulus wilde het verlangen van Christus om één te zijn (cf Joh. 17, 21) levend houden, namelijk dat christenen geroepen zijn om als Christus’ volgelingen te groeien naar volledige gemeenschap met elkaar. Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) vond er in de geest van het Concilie reeds een bijzondere oecumenische ontmoeting plaats in Jeruzalem tussen paus Paulus VI en patriarch Athanagoras (1967). In 2014 bracht paus Franciscus een bezoek aan de oecumenisch patriarch Bartholomeos in Turkije. Begin 2016 was er op Cuba een ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kirill van Moskou. In dit speciale magazine dat bij gelegenheid van de Zondag Oosterse Kerken 2016 verschijnt, kunt u kennis maken met Oosterse christenen die met Rome verbonden zijn, alsook met christenen die deel uitmaken van Orthodoxe kerken. Graag spreek ik de hoop uit dat dit magazine gelovigen en parochies zal aansporen om met overtuiging te bouwen aan waarachtige eenheid met Oosterse christenen door gebed en hulp, en zal aanzetten tot hartelijke gastvrijheid ten opzichte van Oosterse christenen die als vluchteling vrijheid en veiligheid zoeken in Nederland. + Johannes van den Hende Bisschop referent inzake Oecumene en Oosterse christenen Voorwoord

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=