Gemeenschappelijk Gebed

VOORWOORD BIJ DE NEDERLANDSE UITGAVE Woord vooraf Voor U ligt een tekst met liturgische suggesties die door Lutheranen en Rooms-katholieken geschreven is en U oproept te komen tot gemeenschappelijk gebed bij de herdenking van de Reformatie in 2017. De Reformatie heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het christelijk leven in de Nederlanden. Voor de samenstelling van de viering is gebruik gemaakt van het document Van Conflict naar Gemeenschap van de Luthers/Rooms-katholieke Commissie voor Eenheid. Dit document heeft de grondslag gelegd voor een gezamenlijke herdenking van de Reformatie. Wij hopen dat het document u in de plaatselijke situatie helpt en stimuleert om samen met andere christenen het begin van de Reformatie te herdenken. In de Nederlandse context zijn er niet zoveel lutheranen. Maar in de werkgroep die het initiatief nam tot de vertaling van deze internationale tekst en deze mogelijk maakte, nemen naast vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk en de Rooms – Katholieke Kerk op persoonlijke titel ook theologen van de Oud-katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt deel. We hopen daarom dat dit gemeenschappelijk gebed in brede kring gebruikt zal worden. Deze suggesties voor een gemeenschappelijk gebed worden aan christenen wereldwijd aangeboden. Dat is op zich heel bijzonder. Het gemeenschappelijk gebed verbindt ons met christenen over de hele wereld. Daarbij is het goed om ook te overwegen wat deze herdenking in onze context kan betekenen. In het genoemde document en deze orde van dienst worden vijf beloftes (imperatieven) uitgesproken die gericht zijn op onze gezamenlijke toekomst. Het is aanbevelenswaard een avond te organiseren waarbij leden van parochies en gemeenten samen praten over de betekenis van deze beloften. Wat betekenen deze beloften in de context van Nederland? Waar hebben wij nog werk te doen? Welke concrete acties kunnen wij verbinden aan de beloften die genomen zijn uit het document Van Conflict naar Gemeenschap? Bijzondere aandacht vragen wij voor de tekst die gekozen werd om te lezen in de orde van dienst. Zij is genomen uit het Johannes-evangelie: Johannes 15: 1 – 15. Het is goed om duidelijk te maken, dat dit een gedeelte is uit het

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=