Gemeenschappelijk Gebed

26 GEMEENSCHAPPELIJK GEBED 9. God die ons voedt, breng ons samen aan de tafel van uw eucharistie, voed ons innerlijk en onderling in een communie die geworteld is in uw liefde. Uw barmhartigheid heeft geen einde! Hoor ons gebed! Voorganger II: In het vertrouwen dat u, o God, onze gebeden voor de nood in de wereld en voor de eenheid van alle christenen in hun getuigenis hoort, laten wij bidden zoals Jezus ons geleerd heeft… HET ONZE VADER Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Voorganger I: Voor alles wat God in ons kan doen, voor alles wat God zonder ons doen kan: Wij danken God! Voorganger II: Voor allen die vóór ons geleefd hebben, die Christus in zi ch hadden, voor allen die naast ons zijn, die Christus in zich hebben: Wij danken God! Voorganger I:

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=