Gemeenschappelijk Gebed

20 GEMEENSCHAPPELIJK GEBED ‘De oecumenische reis stelt lutheranen en katholieken in staat samen de betekenis te waarderen van Maarten Luthers inzicht in en geestelijke ervaring van het evangelie van Gods rechtvaardigheid, die tevens Gods genade is.’ (#244) Voorganger I: Laat ons bidden! [korte stilte] Wij danken u, God, voor de vele richtinggevende theologische en geestelijke inzichten die wij door de Reformatie hebben ontvangen. Wij danken u voor de goede veranderingen en hervormingen die tot stand kwamen door de Reformatie of door het worstelen met de uitdagingen daarvan. Dank u voor de verkondiging van het evangelie dat plaatsvond tijdens de Reformatie en die sindsdien talloze mensen heeft gesterk t in een leven van geloof in Jezus Christus. Amen. DANKLIED BEROUW Voorlezer I: ‘Waar de gezamenlijke herdenking in 2017 vreugde en dankbaarheid tot uitdrukking brengt, moet het lutheranen en katholieken ook ruimte bieden om de pijn te voelen vanwege fouten en overtredingen, schuld en zonde in de personen en gebeurtenissen die worden herdacht.’ (#228) ‘In de zestiende eeuw hebben katholieken en lutheranen hun tegenstanders niet alleen verkeerd begrepen, maar ook overdreven en karikaturaal afgeschilderd om hen belachelijk te maken. Ze hebben meermaals het achtste gebod overtreden, dat voorschrijft geen vals getuigenis af te leggen over je naaste.’ (#233) Voorlezer II: Lutheranen en katholieken hebben hun aandacht vaak gericht op wat hen van elkaar scheidde in plaats van te kijken naar wat hen verbond. Zij hebben

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=