Gemeenschappelijk Gebed

DANKZEGGING 19 LIED VOOR DE AANROEPING VAN DE HEILIGE GEEST DANKZEGGING Voorlezer I: Een lezing uit Van Conflict naar Gemeenschap: ‘Lutheranen zijn van harte dankbaar voor wat Luther en de andere hervormers toegankelijk hebben gemaakt: begrip van het evangelie van Jezus Christus en geloof in hem; inzicht in het mysterie van de Drie -Ene God die Zichzelf uit genade aan ons mensen geeft en alleen ontvangen kan worden in volledig vertrouwen in de goddelijke belofte; in de vrijheid en zekerheid die het evangelie brengt; in de liefde die het geloof voortbrengt en wekt, en in de hoop in leven en dood die geloof met zich brengt; en in het levend contact met de heilige Schrift, de catechismussen en de gezangen die het geloof in het leven brengen’ (#225), in het priesterschap van alle gedoopte gelovigen en hun roeping tot de gemeenschappelijke zending van de Kerk. ‘Lutheranen beseffen ook dat datgene waar ze God voor danken niet een geschenk is dat zij voor zichzelf kunnen opeisen. Zij willen dit geschenk delen met alle andere christenen.’ (#226) Voorlezer II: ‘Katholieken en lutheranen [hebben] zoveel gemeen in het geloof dat zij samen dankbaar kunnen en zelfs moeten zijn, zeker op de herdenkingsdag van de Reformatie.’ (#226) In het Tweede Vaticaanse Concilie worden de katholieken bemoedigd ‘de echt christelijke waarden uit het gemeenschappelijk erfgoed bij de van ons gescheiden broeders met vreugde te erkennen en te waarderen. ‘Het is goed en heilzaam om de rijkdom van Christus te erkennen, evenals de deugdzame werken in het leven van anderen die van Christus getuigen, soms zelfs ten koste van hun leven. Want God is altijd wonderbaarlijk in Zijn werken en alle lof waardig.’’ (Unitatis Redintegratio, 1.4) In deze geest omarmen katholieken en lutheranen elkaar als zusters en broeders in de Heer. Samen verblijden zij zich over de echt christelijke gaven die zij beide ontvangen hebben en op verschillende wijze herontdekt hebben door de vernieuwing en impulsen van de Reformatie.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=