Gemeenschappelijk Gebed

18 GEMEENSCHAPPELIJK GEBED Voorganger II: Daarom is het mogelijk geworden dat wij vandaag samenkomen. Wij komen met verschillende gedachten en gevoelens van dankzegging en klaagzang, vreugde en berouw, wij komen in vreugde om het evangelie en in verdriet om de verdeeldheid. Wij komen samen om met dankzegging en belijdenis, met gemeenschappelijk getuigenis en inzet te herdenken. Voorlezer I In het document Van Conflict naar Gemeenschap lezen wij: ‘De kerk is het lichaam van Christus. Aangezien er slechts één Christus is, heeft hij ook slechts één lichaam. Door de doop worden mensen lid van dit lichaam.’ (#219) ‘Aangezien katholieken en lutheranen onderling verbonden zijn als leden van het lichaam van Christus, geldt voor hen wat Paulus zegt in 1 Korintiërs 12:26: “Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.” Wat het ene lid in het lichaam raakt, raakt alle andere leden. Daarom willen lutherse christenen de gebeurtenissen die tot de vorming van hun kerken hebben geleid niet herdenken zonder hun katholieke medechristenen. Door samen het begin van de Reformatie te herdenken, nemen zij hun doop serieus.’ (#221)3 Voorganger I: Laat ons bidden! [korte stilte] Jezus Christus, Heer van de kerk, zend ons uw heilige Geest! Verlicht ons hart en genees onze herinneringen. O heilige Geest: help ons blij te zijn om de gaven die de kerk heeft ontvangen door de Reformatie, maak ons bereid tot berouw om de scheidingsmuren die wij en onze voorvaderen hebben opgetrokken, en rust ons toe voor gemeenschappelijk getuigenis en dienst in de wereld. Amen. 3 Citaten uit Van Conflict naar Gemeenschap zijn uit de vertaling van dr. Frank Bestebreurtje.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=