Gemeenschappelijk Gebed

EEN PRAKTISCHE GIDS 13 barmhartigheid zijn, daar is God. Dit lied kan herhaald worden zolang de aanwezigen bezig zijn met het doorgeven van de vrede. Gemeenschappelijke getuigenis en inzet Van dankzegging en berouw gaan de aanwezigen naar gemeenschappelijk getuigenis, inzet en dienst. Na de vredegroet luisteren de aanwezigen naar het evangelie dat wordt voorgelezen door een van de voorlezers. Het Evangelie van Johannes 15 plaatst Jezus Christus in het centrum. Zonder Christus kunnen wij niets doen. Als antwoord op de lezing spreken de voorgangers een gezamenlijke preek uit (zie de aantekeningen voor de preek). De aanwezigen belijden hun gemeenschappelijk geloof in de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Door het zingen van een lied komen de aanwezigen na het horen van het Woord naar de specifieke beloften die voortkomen uit de vijf verplichtingen die genoemd worden in Van Conflict naar Gemeenschap. De inhoud van dit lied zou de aanwezigen kunnen inspireren de aandacht te richten op de dienst aan de wereld. Voorbeelden zijn God zij gezegend! (Maarten Luther, Liedboek 374), Houd ons bijeen, God, rond uw woord (Maarten Luther, Liedboek 721) of We all are one in mission (Rusty Edwards / Finse volksmelodie ‘Kuortane’). [Opmerking: Als het Credo gezongen wordt, is het misschien niet nodig hier een ander lied te zingen, of het mag gezongen worden nadat de voorganger de vijf imperatieven, die beginnen met De weg naar de oecumene wordt voortgezet…, heeft ingeleid]. De vijf imperatieven of beloften worden aan de aanwezigen medegedeeld. Ze zouden door jongeren voorgelezen kunnen worden. Na iedere lezing kunnen anderen, misschien jonge kinderen of gezinnen, vooral gezinnen waar sprake is van een oecumenisch huwelijk tussen katholieken en lutheranen (protestanten), de kaarsen ontsteken die of op het altaar of in een mooie schikking dichtbij het altaar staan. De paaskaars kan als hoofdlicht dienen, waaraan de vijf andere kaarsen verlicht worden; daarmee wordt uitgebeeld wat in de evangelielezing gezegd wordt, dat wij zonder Christus niets kunnen doen. De paaskaars kan ook naast het doopvont staan. Nadat de vijf imperatieven voorgelezen zijn, kan een lichtlied gezongen worden, bijvoorbeeld Christ be our light (Bernadette Farrell, Liedboek 1005), Lumière de Dieu (Communauté de Grandchamp, Zwitserland), Licht in de nacht (Iona Community, vertaling Andries Govaart / Joke Ribbers) of Dans nos obscurités (Taizé, Liedboek 598). De gemeente bidt. De voorbeden zijn tot God gericht, wiens barmhartigheid geen einde heeft. Zij kunnen aangepast worden aan tijd en plaats, en voorbeden kunnen worden toegevoegd of bijgewerkt worden al

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=