Gemeenschappelijk Gebed

INLEIDING OP HET GEMEENSCHAPPELIJK GEBED VOOR DE OECUMENISCHE HERDENKING GEMEENSCHAPPELIJKGEBED Deze liturgische dienst markeert een heel bijzonder moment in het proces van conflict naar gemeenschap tussen lutheranen en katholieken. Hij biedt een gelegenheid om terug te kijken met dankzegging en belijdenis en om vooruit te kijken, waarbij wij ons verplichten tot gemeenschappelijk getuigenis en tot het voortzetten van onze gezamenlijke weg. In de structuur van de liturgie voor de oecumenische herdenking van 500 jaar Reformatie komen de thema’s van dankbaarheid, berouw, gemeenschappelijk getuigenis en inzet aan de orde, zoals die ontwikkeld zijn in het rapport From Conflict to Communion. Lutheran – Roman Catholic Commission on Unity1 (hierna aangeduid als Van Conflict naar Gemeenschap). Deze onderwerpen van het gemeenschappelijk gebed zijn een weerspiegeling van de werkelijkheid van het christelijk leven: door Gods Woord gevormd worden mensen uitgezonden om gemeenschappelijk te getuigen en om dienst te verlenen. De zang en het gebed in deze bijzondere en unieke oecumenische herdenking worden gekenmerkt door dankzegging en klaagzang, vreugde en berouw, terwijl wij de gaven van de Reformatie herdenken en om vergeving vragen voor de scheiding die wij in stand hebben gehouden. Dankzegging en klaagzang staan echter niet op zichzelf: wij worden daardoor ertoe gebracht gezamenlijk te getuigen en ons aan elkaar en aan de wereld te verbinden. EEN PRAKTISCHE GIDS DE ROLLEN IN HET GEMEENSCHAPPELIJKGEBED Voor deze oecumenische herdenking worden er twee voorgangers en twee voorlezers aangewezen, die de hele dienst leiden. De twee voorgangers 1 Nederlandse vertaling: Van Conflict naar Gemeenschap. Gezamenlijke luthers-katholieke herdenking van de Reformatie in 2017, ’s-Hertogenbosch 2016.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=