Overeen 2023-50

april 2023 8 • Wie is Trinette Verhoeven? Ik ben geboren in Leiden uit een lutherse moeder en een Nederlands hervormde vader. Ik groeide op in de lutherse kerk. Na mijn eindexamen gymnasium ging in naar Amsterdam om aan het luthers seminarium theologie te studeren. Al heel vroeg wist ik dat ik predikant wilde worden. Tijdens mijn studie maakte ik mij hard voor Samen-op-Weg, het proces in 2004 resulteerde in het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Ik vreesde een kerk die zo klein zou worden dat zij zich alleen nog maar zou bekommeren om haar voortbestaan. Luthers betekent voor mij: alle nadruk leggen op het Woord dat gehoord wil worden. In 1986 werd ik pastoraal medewerker in Almere. In augustus 1987 werd ik bevestigd tot predikant in Haarlem. Daarna was ik nog predikant in de lutherse gemeente Den Haag en in de protestantse gemeente Lukaskerk in de Schilderswijk van Den Haag. Ik 2018 werd ik beroepen als classispredikant van de classis Utrecht. De protestantse kerk kent elf classes (regio’s), waaraan classispredikant is verbonden die toezicht houdt op het leven van gemeenten en predikanten en andere werkers. Wat inspireert je in het leven? Voor mij is de Schrift het allerbelangrijkste in het leven omdat deze mij verbindt met Vader, Zoon en Heilige Geest. De zondagse eredienst verkwikt en inspireert mij. Deze heb ik nodig om te weten wat belangrijk is. Door de relatie met God is ook de relatie met de mensen om mij heen heel belangrijk. In vriendschappen mag ik oefenen wat mij geloven leert: trouw en betrokkenheid. Heel praktisch wordt geloven als ik elke zaterdagmiddag aan een klein Syrisch jongetje een boek voor mag lezen. Waarom gaat de oecumene je aan het hart? Thuis werd de oecumene beoefent door vader en moeder. Niet de kerk was zo belangrijk maar het gezamenlijk geloof. Als puber ontdekte ik de lutherse wortels en werd Luther belangrijk. Een vriendin grapte: als je in Trinette prikt dan komt er geen bloed maar lutherroosjes. In de jaren heeft Luther me geleerd verder te kijken dan de eigen identiteit. Ik waardeer de traditie maar wil ook openstaan voor een ontwikkeling. Het woord is steeds hetzelfde maar de verkondiging vraagt nieuwe wijzen van spreken. In de oecumene leer ik de eigen traditie onder kritiek te stellen en te groeien. In de lutherse traditie is vaak een behoorlijk accent gelegd op de rechtvaardiging door het geloof alleen. In de negentiger jaren zijn daar mooie gesprekken over geweest met de Rooms-Katholieke Kerk die op wereld niveau hebben geleid tot een gezamenlijke verklaring over de rechtvaardigingsleer (1999). Moderne exegeten leren ons de vraag stellen of het accent op de rechtvaardiging geleerd bij Paulus deze laatste ook niet te kort heeft gedaan. Naast rechtvaardiging is er ook nog zoiets als heiliging. Met deze ervaringen in het achterhoofd hoop ik bij de Katholieke Vereniging een brug te kunnen zijn met de Protestantse Kerk. Heb je een relatie met het Oosters christendom? Ik ben een aantal jaren geleden in Libanon geweest vanwege mijn interesse voor de oosterse kerken. Daar leerde ik de kerk van het Oosten kennen. Ik heb daar ervaren hoe zeer in het nauw deze mensen door de eeuwen heen gezeten hebben, maar wat een kracht en geloof hen typeert. De kerk van het Oosten kerkt in Zeist in een protestants kerkgebouw. Ik heb hen mogen bezoeken toen de nieuwe patriarch, Mar Awa, op bezoek was. In mijn werk in de Schilderswijk van Den Haag leerde ik veel Syrische christenen kennen. Vanwege de contacten met hen ben ik begonnen Arabisch te leren. Zo laat ik mij op meerdere vlakken door oecumenische contacten verrijken. £ De oecumene heeft een gezicht – ook in het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het is belangrijk dat oecumenische partners altijd zichtbaar en hoorbaar zijn. Vanuit de PKN is er een nieuwe adviseur na het vertrek van ds. Sjaak van ’t Kruis, die deze rol jarenlang vervulde. Ds. Trinette Verhoeven volgt hem op. Tijd om haar te leren kennen! Oecumene heeft een gezicht Maak kennis met de nieuwe adviseur vanuit de PKN ds. Trinette Verhoeven “In vriendschappen mag ik oefenen wat mij geloven leert: trouw en betrokkenheid.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=