Overeen 2023-50

april 2023 7 • telde bijvoorbeeld dat hij pas gedoopt was, terwijl ik gewend was dat alleen baby’s worden gedoopt. Verder is een van mijn vriendinnen gereformeerd en ik ben ook weleens met haar mee geweest naar haar kerk en we hebben hier ook interessante gesprekken over. Door al deze alledaagse contacten heb ik veel geleerd. Daarnaast zat ik in Nijmegen bij een Bijbelkring waaraan studenten met uiteenlopende achtergronden deelnamen. Hierdoor leerde ik vooral veel over mijn eigen katholieke achtergrond, omdat dat wat voor mij zo vanzelfsprekend is blijkbaar niet voor iedereen geldt. Dit bracht veel verwondering: hoe kan het bijvoorbeeld dat sommigen zo’n andere kijk hebben op de hostie? Zulke gesprekken met medechristenen zetten je aan het denken en het prikkelt je tot verdere verdieping. Tot nu toe heb ik overwegend positieve ervaringen met andere christenen. We respecteren elkaar, ook al begrijpen we elkaar niet altijd. Soms ontstaan er botsingen of proberen mensen mij te overtuigen, maar ik vind dat zelf persoonlijk nooit zo erg. Zal wel de Twentse nuchterheid zijn. Welke hoop heb jij voor de kerk in Nederland? Hoe zie je jouw eigen plaats daarin? Terwijl het christendom op veel plekken in de wereld opbloeit (Afrika, Azië, voormalig Sovjet-Unie, …), ziet de situatie in Noordwest-Europa er anders uit. Geloof wordt moeizaam doorgegeven en mensen raken ervan vervreemd. Veel jonge mensen weten niet goed wat het christendom inhoudt of wat religie überhaupt betekent. Ik ken mensen van mijn leeftijd die bijvoorbeeld niet weten waarom Pasen gevierd wordt, laat staan dat ze eventuele nuances kennen tussen diverse stromingen. Wat mij ook opvalt is dat veel jonge mensen eigenlijk op zich wel geïnteresseerd zijn in religie of spiritualiteit, maar vervolgens hun eigen geïndividualiseerde “mini-religie” hebben en trots zijn dit zelf ‘beredeneerd’ te hebben. Dan denk ik: maar hier wordt al eeuwen en eeuwen over nagedacht, er zijn zoveel bronnen en profetieën, tradities die niet zomaar ontstaan zijn, dan kun je je beter daarin verdiepen. Maar veel jongeren zijn daar niet bekend mee, dus een van de uitdagingen is om mensen daarmee in aanraking te brengen en ook hoe je die bronnen en tradities moet interpreteren. Onze vicaris in Almelo is daar heel goed in. Hij legt bijvoorbeeld altijd duidelijk en toegankelijk uit wat met de lezingen bedoeld wordt, waarom we een bepaalde zin in het Onze Vader zeggen en waarom we elkaar de vrede wensen. Dat vind ik heel fijn. Ik merk dat het mij daardoor aanspreekt en beter binnenkomt en waarschijnlijk bij anderen ook, in die zin geeft dat hoop. Naast het leren over de eigen traditie, leer je ook door te leren over elkaar, van elkaar en met elkaar. Daarom ben ik ervan overtuigd dat christenen onderling meer moeten samenwerken, om zo samen sterk te staan in de huidige situatie. De krachten bundelen dus. Juist nu vind ik dat we verder moeten kijken dan ons eigen groepje. Ook vind ik dat we samen zichtbaarder mogen worden en vooral geluiden moeten laten horen van diegenen die zich juist wat stil houden, want dat is het “gewone” verhaal van de stille meerderheid. Het gewone verhaal dat niet meer zo bekend is. Wat hoop je te kunnen bijdragen aan de missie van de vereniging? Het leren over elkaar, van elkaar en met elkaar verwijst voor mij direct naar de vereniging en hoe ik wil bijdragen in diens missie en in het bredere geheel. Ik wil meer bekendheid geven, geïnteresseerden bereiken en daarbij een jongere doelgroep betrekken op een toegankelijke wijze. Mijn leeftijd, maar ook mijn onderwijskundige achtergrond, kunnen daarbij helpen. Ook ben ik altijd enthousiast in wat ik doe en hopelijk werkt dat aanstekelijk! Het samen sterk staan als christenen geldt niet alleen voor onze uitdagingen in Nederland, maar ook daarbuiten zijn er veel christenen die elkaars en onze steun kunnen gebruiken. £ B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : www.oecumene.nl Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Dr. Fokke Wouda, Mirella van Herp Vormgeving & drukwerk: www.laumemedia.nl Emmaplein 19A, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch telefoon 073-7370026| www.oecumene.nl e-mail secretariaat@oecumene.nl NL97 INGB 0000801919 NL73 INGB 0001087628 ISSN: 1568-2862

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=