Overeen 2023-50

april 2023 2 • Zij zullen drie dagen in gastgezinnen in Rome verblijven en een gezamenlijk programma volgen. Tijdens mijn bezoek aan Taizé vorige zomer werd ik al geïnformeerd over dit plan, dat toen nog in de kinderschoenen stond. Het bestuur van de vereniging heeft mij meteen bij mijn aantreden als coördinator de ruimte gegeven om te ontdekken wat wij als vereniging kunnen doen om een Nederlandse bijdrage te organiseren. Want wat een kansen biedt deze gelegenheid voor de Nederlandse oecumene en de vereniging! Impulsen voor de Nederlandse oecumene Deze reis heeft alles in zich om bijzonder te worden. Deelnemers uit hele verschillende delen van de kerk zullen elkaar voor het eerst ontmoeten, kennismaken met elkaars traditie. Zij leven een aantal dagen intensief samen, verenigd door hetzelfde reisdoel. Ze zullen de veelkleurigheid van de wereldkerk ervaren en een belangrijk oriëntatiepunt van de Rooms-Katholieke Kerk leren kennen. Het zullen intensieve dagen worden met een veel indrukken en – hopelijk – veel hoop en energie. Als vereniging hopen we natuurlijk dat die energie ook vruchtbaar mag worden in onze eigen context. Daarom willen we de deelnemers goed voorbereid op pad laten gaan. Deze zomer zullen we verschillende activiteiten aanbieden voor kennismaking, vorming en uitwisseling. Een deel daarvan is speciaal voor hen die naar Rome zullen afreizen, maar bij andere activiteiten kunnen alle geïnteresseerden aansluiten. Ook zullen we na de reis gelegenheid geven om de ervaringen te delen in onze publicaties en tijdens onze verenigingsactiviteiten. Op deze manier willen we mensen (opnieuw) introduceren en hen een plek bieden in de oecumene. Alleen al de voorbereidingen geven nieuwe impulsen aan de Nederlandse oecumene. De werkgroep die de reis voorbereid bestaat uit enkele leden van de vereniging én gelovigen uit andere kerken die hun kwaliteiten en netwerken willen inzetten voor dit evenement. Hierdoor ontstaan nieuwe oecumenische contacten en verbanden. Dit is een volgende stap in het verkennen van de band tussen synodaliteit en oecumene. Vorig jaar brachten we in meerdere activiteiten de ervaringen met synodaliteit in de verschillende tradities in kaart, zoals u hebt kunnen lezen in Perspectief 2022-58. Dit jaar ligt de focus op de spirituele kant met grote aandacht voor de stem van een jongere generatie. Kansen voor de vereniging Daar ligt meteen één van de kansen voor de vereniging. Het stimuleren van inzet voor de eenheid van Christus’ kerk onder jongere generaties is een belangrijk speerpunt in deze tijd, die zeer gediend is met dit mooie initiatief. Om met prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer te spreken, die de Nederlandse inbreng tijdens de continentale fase van het synodale proces verwoordde: “Jonge mensen zijn nú al in de kerk, niet pas in de toekomst!” Het is zaak hen uit te nodigen en naar hen te luisteren, iets waar tijdens deze reis en het programma eromheen alle ruimte voor zal zijn. Ook op ander vlak heeft het project alvast concreet resultaat opgeleverd. Om effectief en aantrekkelijk te kunnen communiceren over TOGETHER hebben we in de afgelopen maanden een projectsite gelanceerd, die een voorproefje vormt voor de vernieuwing van de gehele website. Daarbij beogen we natuurlijk de inhoudelijk diepgang te behouden, maar dan gecombineerd met een eigentijdse vormgeving en inspiratie. Neemt u snel een kijkje op: www.oecumene.nl/together! Verder draagt dit project bij aan een grotere zichtbaarheid en impact van de vereniging. Daarbij speelt het belang van het initiatief een grote rol. Het gebed vormt de start van de synode en heeft de persoonlijke belangstelling van Paus Franciscus. Hij liet dit blijken door de internationale voorbereidingsgroep, met wie ik in maart bijeenkwam in Rome, te ontvangen en te bemoedigen. Meer hierover leest u op de website. De voorbereidingen zijn in volle gang. We hebben dit project in dankbaarheid aangepakt, hoewel onze capaciteit als vereniging toch zeer beperkt is. Uw steun is van harte welkom: een bemoedigend berichtje, het delen van onze nieuwsberichten in uw netwerk, u als vrijwilliger aanbieden als u vermoedt dat uw inbreng dit project verder kan helpen. En laten we verder vertrouwen op de Geest die de kerk leidt zoals we samen op weg zijn in deze wereld. Dr. Fokke Wouda is sinds september 2022 coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Deze nieuwe rol binnen de vereniging is erop gericht de actieve betrokkenheid van leden en bestuur te stimuleren. £ “De oorlog in Oekraïne doet de Europese ordening op zijn grondvesten schudden. Bijna niemand voorvoelde dat deze oorlog stond te gebeuren, hoewel voor velen de oorlog al ver voor 2022 een dagelijkse realiteit was. Een complicerende factor is bovendien dat het patriarchaat van Moskou de Russische agressie tegen Oekraïne steunt. Een gevolg daarvan is dat de verhoudingen binnen de orthodoxie in Europa onder grote spanning staan. Allereerst tussen de orthodoxe kerken van Oekraïne en Rusland, maar ook in breder verband verslechteren de verhoudingen tussen de autocefale kerken in Europa. Op de Zondag voor de Oosterse Kerken staan we stil bij nood van Oekraïne dat lijdt onder de agressie van Rusland en bij de opdracht van christenen en kerken om vredestichters te zijn. Bovenal daarbij de oproep om alle orthodoxe christenen in gebed vast te houden.” ELKAAR VASTHOUDEN OP DEZELFDE WEG Bidden met de orthodoxe kerken in Europa 7 mei 2023 Zondag voor de Oosterse Kerken www.oecumene.nl | secretariaat@oecumene.nl | Emmaplein 19A, 5211VZ ‘s-Hertogenbosch | IBAN NL73 INGB 0001 0876 28 Klik of scan voor info en materiaal

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=