Overeen 2022-49

september 2022 8 • Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Geert van Dartel, Mirella van Herp, Vormgeving & drukwerk: www.laumemedia.nl Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Emmaplein 19A 5211 vz ’s-Hertogenbosch T: 073–7370026 E: secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl IBAN: NL73 INGB 0001087628 IBAN: NL97 INGB 0000801919 ISSN: 1568-2862 8 • september 2019 B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : w w w . o e c u m e n e . n l Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Geert van Dartel, Mirella van Herp, Leo van Leijsen Vormgeving: VANDARTEL, Oss Drukwerk: Laumé Media Partners, Mierlo Emmaplein 19 D 5211 vz ’s-Hertogenbosch T: 073–7370026 E: secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl IBAN: NL73 INGB0001087628 IBAN: NL97 INGB0000801919 ISSN: 1568-2862 Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius n Wi librord OVEREEN-SEPTEMBER-2019_overeen 19-08-2019 13:17 Pagina 8 B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : www.oecumene.nl Jaarvergadering KVvO 2022 De algemene ledenvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene wordt gehouden op vrijdag 4 november 2022 van 11.00 tot 12.30 in de Jozefkerk aan de Molenstraat in Oss. Op de agenda staan de bespreking van het algemeen jaarverslag 2021-2022, de vaststelling van de jaarrekening 2021, de verkiezing van nieuwe bestuursleden en de begroting van 2023. Leden en donateurs kunnen zich hiervoor opgeven via secretariaat@ oeumene.nl en ontvangen na aanmelding de jaarstukken. Afscheid van Geert van Dartel Aan het einde van dit kalenderjaar neemt drs. Geert van Dartel afsch d van de vereniging. In oktober 1994 trad hij als secretaris in dienst van de Sint-Willibrordvereniging. Gedurende vele jaren heeft hij het secretariaat van de vereniging gedragen, talrijke bijeenkomsten georganiseerd en uitgaven verzorgd. Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseert het bestuur een studiemiddag over de uitdagingen waar de oecumene vandaag voor staat. En welke bijdrage kan de Katholieke Vereniging voor Oecumene in ons land aan leveren? Op het moment waarop we dit blad maken is de precieze invulling van het programma nog niet bekend. Via de website www.oecumene.nl zullen we u daarover zo spoedig mogelijk informeren. Als u aanwezig wilt zijn, dient u zich vooraf aan te melden via secretariaat@oecumene. nl De bijeenkomst wordt op 4 november van 14.00 – 17.00 uur gehouden in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8 in Oss. De kerk bevindt zich op loopafstand van station Oss. Bij de kerk is voldoende parkeergelegenheid. Aanbevolen: Het mooiste cadeau dat u bij gelegenheid van dit afscheid kunt geven is een financiële bijdrage voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het is een grote wens van Geert van Dartel dat het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene ook in de toek mst door mag gaan. U kunt een bijdrage overmaken op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 o.v.v. Toekomst KVO. Hartelijk dank! £ De liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening Emmaus-Sacrestia-dellAlmudena-Madrid-Spanje-2005 gerealiseerd door “Atelier d’Arte e Architettura del Centro Aletti (www.centroaletti.com)” WILLIBRORDZONDAG 6 NOVEMBER 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=