Overeen 2022-49

september 2022 3 • Bewaar de samenhang Hoe verdrietig is het voor mensen als hun geest uit elkaar lijkt te vallen. De samenhang der dingen is een kolossale gave. Zoek die samenhang in de geschiedenis van je leven. Doe niet iets wat daar vreemd aan is. Ga zoals je tot nu toe werd geleid. Wees vertrouwvol. Je leven wijst de weg, ook al ben je bang. Je hebt alles in huis, om voort te bouwen op wat mogelijk is. Er kan een moment komen dat je gaat vragen: “waar bent U nú voor mij? Wat wilt U dat ik doen zal nu ik mijn vermogens een beetje ken, een richting heb ervaren, mij ergens in heb bekwaamd. Waar bent U? Is dit het ‘weten’ dat U mij wilt geven?” Er kan zich een gemis aandienen. Een gemis van geschonden gezondheid, van verloren vriendschap? Een tijd van rouwen en niet weten dient zich aan. De tijd van de uitbreidende liefde lijkt voorbij. Wellicht is het nu de tijd waar het Evangelie over spreekt in haar gelijkenis over het vinden van de parel; die van grote waarde is nog wel. Iets in het leven wat apprêt geeft, ruimte, gisting die werkt. Dat het geheel van je leven ten goede komt. Verlies die Parel niet. Herken en erken die. De liefde bemoedigt De tijd is kort. Ga door! Het zijn geen vreemde machten waardoor je bent omringd. Bouw uit, vertrouw. Sterven hoort erbij. Je durft veel meer dan toen het leven begon. Liefhebben is niet iets dat je van buitenaf kunt leren. Je kunt het beter afkijken. Je ziet mensen iets doen en het is gewoon goed hoe ze het doen. Het hoogste goed? Ik denk van wel. Met minder zijn wij niet tevreden. Minder doet pijn, roept om barmhartigheid, om nog een beetje tijd van leven. Je hebt geleerd te vragen. Je brengt onder woorden waar je hart naar verlangt. Je kunt daar iets aan doen, zelfs met het tekort dat in je is. Veel mensen kunnen niet vragen. Dat vermogen is bij hen vast komen te zitten, soms in hun jeugd. Zíj komen in een gevaarlijk parcours. Tot er iemand is die dat parcours binnen treedt. Die ziet en mee loopt. Mee gaande, jouw weg niet verstorend. Het is liefde die je wordt aangereikt op de schreeuw van je vastgezette wachten. Er dient zich een richting aan. Je begint opnieuw te geven. Aan het eind van ons leven zien we wat God heeft gedaan. En God en wij samen. Wat wij deden, hoe wij leefden tot hiertoe. Daarom is een lang leven ook bijzonder. Een groot cadeau. Wij weten dat wij dat liefde noemen. Wie gaf ‘t ons? God zelf, onze Hemelse Vader, Christus met talloze mensen in de Hemel en op aarde, de Heilige Geest die ons Leven bewaart. £ Iedereen zou over liefhebben kunnen schrijven, want de Heilige Geest is uitgestort in onze harten. We zijn uit Goedheid geboren. Ook al zouden mensen geen goede ouders hebben gehad. Zij waren er toch maar en hebben ons geboren laten worden. En hoe blij zijn grootouders vaak met hun kleinkind. Het kleine doet goed. Dat het leven opnieuw begint, op zijn best als vrucht van de liefde van twee mensen die van elkaar houden. door Mariet Rijk, Vrouwe van Bethanië Liefhebben De Vrouwen van Bethanië zijn een religieuze congregatie binnen de Rooms-Katholieke Kerk, opgericht in het Bisdom Haarlem in 1919 onder inspiratie van de jezuïet Jac. van Ginneken. De congregatie had tot doel om vrouwen met een goede opleiding in te zetten voor geloofsopvoeding en catechese bij voorkeur voor jonge mensen uit arbeidersgezinnen. Daarbij kenmerkte het werk van de Vrouwen zich van meet af aan door een grote openheid voor andersdenkenden en andersgelovigen. ‘Laat U toch vinden door hen die U niet zochten’, zo baden en bidden zij. In verschillende grote steden van Nederland richtten de Vrouwen van Bethanië centra voor spiritualiteit en geloofsvorming op. Een voorbeeld is het centrum De Beiaard in Utrecht. De vestiging te Rome, “Foyer Unitas”, werd tijdens het Tweede Vaticaans Concilie bekend als een belangrijk oecumenisch ontmoetingspunt. Ook in Nederland hebben de Vrouwen van Bethanië de oecumene steeds gesteund. Mede dankzij de financiële bijdrage van de Vrouwen van Bethanië kan het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene ook in de komende jaren voortgezet worden. Op dit moment telt de congregatie nog elf leden in Nederland en drie leden in Oostenrijk, Spanje en de VS. Een aantal van hen is – ondanks hun vaak hoge leeftijd – nog steeds zeer actief. £

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=