Overeen 2022-48

maart 2022 8 • Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Geert van Dartel, Mirella van Herp, Vormgeving & drukwerk: www.laumemedia.nl Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Emmaplein 19 D 5211 vz ’s-Hertogenbosch T: 073–7370026 E: secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl IBAN: NL73 INGB0001087628 IBAN: NL97 INGB0000801919 ISSN: 1568-2862 8 • september 2019 B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : w w w . o e c u m e n e . n l Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Geert van Dartel, Mirella van Herp, Leo van Leijsen Vormgeving: VANDARTEL, Oss Drukwerk: Laumé Media Partners, Mierlo Emmaplein 19 D 5211 vz ’s-Hertogenbosch T: 073–7370026 E: secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl IBAN: NL73 INGB0001087628 IBAN: NL97 INGB0000801919 ISSN: 1568-2862 Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius n Wi librord OVEREEN-SEPTEMBER-2019_overeen 19-08-2019 13:17 Pagina 8 B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : www.oecumene.nl Vanwege de dramatische ontwikkelingen in het Midden-Oosten heeft de Katholieke Vereniging voor Oecumene de afgelopen jaren fondsen geworven voor projecten van Oosterse Kerken in verschillende landen van het Midden-Oosten. Hieronder een overzicht van gesteunde projecten vanaf 2013. 2013 € 11.500,-- Opvang van vluchtelingen in het klooster Deyrulzafaran bij Mardin (Turkije). 2014 € 7.000,-- Hulp aan op van vluchtelingen door Caritas Midden-Oosten (Libanon). 2015 € 77.100,-- Voedselhulp door Caritas Aleppo (Syrië). 2015 € 45.000,-- Sociale projecten van het Melkitische bisdom Bosra en Hauran (Syrië). 2016 € 24.500,-- Voedselhulp in Aleppo door Caritas Aleppo (Syrië). 2017 € 50.000,-- Voedselhulp in Aleppo door Caritas Aleppo (Syrië). 2018 € 45.000,-- Onderwijsprojecten van Caritas Syrië in Damascus en Aleppo (Syrië). 2018 € 27.000,-- Sociaal werk van de zusters van Besançon in Damascus (Syrië). 2018 € 27.000,-- Steun voor vijf Chaldeeuwse parochies in Syrië. 2019 € 46.000,-- Onderwijsprojecten in Aleppo en Homs (Syrië). 2020 € 66.437,-- Onderwijsprogramma’s in Aleppo en Homs (Syrië). 2020 € 10.000,-- Sociale project van Syrisch-katholieke Kerk in Beiroet (Libanon). 2020 € 29.100,-- Restaurati van twee katholieke scholen in Beiroet (Libanon). 2020 € 10.000,-- Renovatie onderwijsfaciliteiten paters Comboni in Caïro (Egypte). 2021 € 8.729,-- CAWU Learning Centre in Caïro (Egypte). 2021 € 14.694,-- Onderwijsprojecten in Aleppo en Homs (Syrië). U kunt het de hulp aan Oosterse Kerken in het Midden-Oosten steunen met een gift op rekening NL73 INGB 0001 0876 28 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Oosterse Kerken. Overzicht van gesteunde projecten van Oosterse Kerken sinds 2013 ke Universiteit in Lviv, stelt dat de Grieks-katholieke Kerk graag de oecumenische dialoog wil aangaan met de Oekraïens-orthodoxe Kerk. Dit is een lang gekoesterd verlangen van de Grieks-katholieke Kerk. Toch is er tot nu toe weinig werk verzet gericht op samenwerking of theologische dialoog tussen de kerken. De oorzaak daarvoor is vermoedelijk dat de prioriteiten van de Oekraïens-orthodoxe Kerk, die nog relatief ‘jong’ is, niet liggen bij de oecumenische dialoog. Met andere woorden, de deur voor een dialoog staat wel open, maar de toekomst moet uitwijzen hoe de relatie tussen de Grieks-katholieke en Oekraïens-orthodoxe Kerk zich verder zal ontwikkelen. De relatie van de Grieks-katholieke Kerk en de Russisch-orthodoxe Kerk is problematischer. Dit komt mede doordat de Grieks-katholieke Kerk in de afgelopen decennia een nauwe relatie onderhoudt met het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel. Bovendien beschouwt de Russisch-orthodoxe Kerk de overstap van een orthodoxe kerk naar een met Rome geünieerde kerk als verraad. Dat zet de verhoudingen tussen de kerkgemeenschappen natuurlijk op scherp. Voor een korte tijd leken de verhoudingen tussen de Russisch-orthodoxe Kerk en de Grieks-katholieke Kerk te verbeterden. Dat was in de periode 2011-2013. Maar de relatie bekoelde snel na de annexatie van het schiereiland, de Krim, in 2014. Een herstel van de relatie lijkt voorlopig uit te blijven. Conclusie Het aantal leden van de Grieks-katholieke kerk in Oekraïne is, vanuit het perspectief van de Oosters-orthodoxe kerken, klein. Desalniettemin is die geringe omvang in het aantal leden wellicht misleidend. Door intensief de dialoog en samenwerking met anderen te zoeken, weet de Grieks-katholieke Kerk zich te profileren als een invloedrijke speler op het nationale en internationale toneel. De verbroederende boodschap die de geestelijkheid van de Grieks-katholieke Kerk uitdraagt, lijkt voor menigeen tot de verbeelding te spreken. £ (met dank aan Pavlo Smytsnyuk voor zijn tijd en hulp bij het maken van dit artikel). Nick Pouls is extern promovendus in boekwetenschappen en kerkgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij medewerker collecties bij het Limburgs Museum.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=