Overeen 2021-47

september 2021 8 • “Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt” (Jes. 52,7) Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Willibrord (658- 739) en zijn gezellen legden in de 8e eeuw de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte en dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht van het Evangelie weer naar boven om aan te zetten tot verjonging en vernieuwing van de Kerk. Vandaag staan kerken in ons land meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Daarover gaat het Webinar Boodschappers van Vreugde dat de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen aan de vooravond van het Hoogfeest van de Heilige Willibrord en de viering van Willibrordzondag op 15 oktober 2021 organiseren. Programma 15 oktober 2021, 14.00 – 16.00 uur Opening door dagvoorzitter zr. Monica Raassen, vice- voorzitter van de KNR I Getuigen van de vreugde van het Evangelie Dr. René de Reuver – scriba van de Protestantse Kerk in Nederland Dr. Annemarie Hinten-Nooijen – adviseur identiteit CvB Radboud Universiteit Pauze II Keuzes en vormen met het oog op de toekomst Stefan Magnus O.P. – dominicaan Diaken Rob van Uden – teamleider parochie H. Geest in Rijen, theoloog en dichter Aanmelding U kunt u voor deelname aan dit Webinar opgeven via secretariaat@oecumene.nl Voor deelname wordt een bijdrage van € 5,-- op rekeningnummer NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van de Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Webinar Boodschappers van Vreugde op prijs gesteld. Webinar Boodschappers van Vreugde Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Geert van Dartel, Mirella van Herp, Leo van Leijsen Vormgeving & drukwerk: www.laumemedia.nl Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Emmaplein 19 D 5211 vz ’s-Hertogenbosch T: 073–7370026 E: secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl IBAN: NL73 INGB0001087628 IBAN: NL97 INGB0000801919 ISSN: 1568-2862 8 • september 2019 B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : w w w . o e c u m e n e . n l Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Geert van Dartel, Mirella van Herp, Leo van Leijsen Vormgeving: VANDARTEL , Oss Drukwerk: Laumé Media Partners, Mierlo Emmaplein 19 D 5211 vz ’s-Hertogenbosch T: 073–7370026 E: secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl IBAN: NL73 INGB0001087628 IBAN: NL97 INGB0000801919 ISSN: 1568-2862 Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius n Wi librord OVEREEN-SEPTEMBER-2019_overeen 19-08-2019 13:17 Pagina 8 B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : www.oecumene.nl De algemene ledenvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene wordt gehouden op vrijdag 5 november 2021 van 11.00 tot 12.30 in de Jozefkerk aan de Molenstraat in Oss. Op de agenda staan de bespreking van het algemeen jaarverslag 2020-2021, de vaststelling van de jaarrekening 2020 en de begroting van 2022. Leden en donateurs kunnen zich hiervoor opgeven via secretariaat@oecumene.nl en ontvangen na aanmelding de jaarstukken. Symposium Pleitbezorger voor de Oosterse Kerken Op 15 november 2021 gaat onze stafmedewerker Oosterse Kerken. drs. Leo van Leijsen, met welverdiend pensioen. Hij begon in 1986 als vrijwilliger bij het Apostolaat voor de Oosterse Kerken, dat toen in Tilburg gevestigd was. Vanaf 1 juni 1987 trad hij in dienst als stafmedewerker Oosterse Kerken, een functie die hij bijna 34,5 jaar uitoefende, eerst bij het Apostolaat voor de Oosterse Kerken en vanaf 2001 bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Ter gelegenheid van zijn afscheid houdt de vereniging op vrijdag 5 november van 14.00 tot 16.30 uur een symposium over de relatie tussen Kerken van Oost en West. Hoe hecht is na een eeuw van toenadering en dialoog de band en wat betekenen we voor elkaar? Hoe kunnen de Kerken van Oost en West elkaar verrijken, wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we elkaar steunen? Maar ook: waar blijft het wringen en waarom lukt het nog steeds niet om de band van gemeenschap te herstellen? Programma • Opening door prof. dr. Marcel Sarot • v. Theodoor van der Voort, Visie op orthodox-katholieke relaties in Europa • prof. dr. Herman Teule, Vri ndschap met en betrokkenheid bij de Kerken in het Midden-Oosten • drs. Leo van Leijsen, Via liturgie, iconen en kerkvaders nader tot elkaar Het Kassiakoor o.l.v. Paul Baars zal enkele Byzantijnse g zangen ten gehore brengen. Als u bij dit symposium aanwezig wilt zijn, kunt u zich opgeven via: secretariaat@oecumene.nl Het symposium wordt gehouden in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8 in Oss. De kerk bevindt zich op loopafstand van station Oss. Bij de kerk is voldoende parkeergelegenheid. Aanbevolen: Een financiële bijdrage voor het CAWU Learning Centre in Caïro voor onderwijs aan Eritrese vluchtelingen. Dit centrum wordt geleid door drs. Kees Hulsman. U kunt een bijdrage overmaken op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 o.v.v. CAWU Learning Centre. Hartelijk dank! Jaarvergadering KVO 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=