Overeen 2021-47

september 2021 2 • maakt Hem nog niet tot een losbol, want Zijn leven kent diepe lagen. Hij weet van moord en doodslag, van leiders die met ijzeren vuist regeren. Hij omarmt mensen met verschrik- kelijke aandoeningen, ontfermt zich over mensen die uitgekotst worden, bezoekt criminelen en terroristen enz. Hij weet van het verderf, maar Hij heeft het leven lief. Oog in oog met verdriet kan hij tot in zijn inge- wanden geraakt worden, maar Hij ziet dieper. Hij ziet de mens achter de tranen: Zalig ben je, jij die het uitschreeuwt vanwege onrecht. Voor jou preekt Hij zijn boodschap van bevrijding. Daarbij volgt Jezus geen protocol, maar gaat Hij gewoon de ontmoeting aan met mensen in de knel. Waar Hij komt, lijkt de stress te verdwijnen en komt er een ‘relax’. Hij reageert met begrip en medelijden, maar ook met een radicaal profeti- sche boodschap. Hij is een verlosser. Hij maakt mensen los uit de strikken van dood en ellende. Hij herstelt ze in hun oorspronkelijke, vrije staat. Jezus is niet oppervlakkig, maar een mens die geniet van de mensen die hij ontmoet. Treft hij een tollenaar, dan kijkt hij voorbij leugen en be- drog. En nog voordat de tollenaar tot inkeer komt, ziet Jezus hem als een geschenk van God; het is geen toeval dat de naam van de tollenaar Matteüs die betekenis heeft: ge- schenk van God. Wat een pret moet Jezus hebben gehad toen hij vervol- gens zichzelf uitnodigde voor een feestelijk diner bij deze, door liefde overrompelde, tollenaar. De ander aanvaarden Die openheid van Jezus is kenmer- kend. Door zijn openheid opent hij mensen voor het mysterie dat in Hem is gelegen. Hijzelf is gewor- den tot een vreugdevolle boodschap voor ons. Daar kan ik dus blij van worden: Want hoe ik mijzelf ook voordoe, ik ben en blijf in essentie een geschenk van God. En vanuit de- zelfde genade verschijnt een ander als een geschenk van God aan mij. Om die reden zei Paus Franciscus in 2016 dat asielzoekers geen last, probleem of kostenfactor zijn, maar een geschenk. En dat geldt voor elke mens, of je nu blank of zwart bent, arm of rijk, hetero of gay (vrolijk dus!), protestant of katholiek, Jood of moslim, en vul maar verder in. Je kunt blij zijn om het andere van de ander, genieten van die ander, ple- zier hebben met die ander. De bood- schap van vreugde ligt gewoon op straat. Natuurlijk maak ik keuzes, heb ik mijn normen en christelijke waar- den, maar het is bevrijdend dat ik me niet hoef te ergeren aan de splin- ter in het oog van een ander (Luc 6,42). Sterker, het is bevrijdend dat ik me niet beter hoef te voelen dan een ander. Ook ik heb mijn tekortko- mingen. En kom ik in de verleiding om mezelf hoger te achten, dan ont- dek ik toch vaak de schoonheid of medemenselijkheid van een ander. Met deze vreugdevolle boodschap van het Evangelie wil ik mijn broe- ders en zusters van andere kerken ontmoeten. Zij zijn voor mij een ver- rijking. Mijn hart kan uitgaan naar gelovigen, maar ook naar twijfelaars en ongelovigen. Simpelweg omdat de ander een geschenk is. Mijn ge- loof in Gods liefde kan handen en voeten krijgen in mijn relatie met ieder ander mens. En ook al is er van alles onvolmaakt, wij ontmoeten elkaar als kinderen van God. Liefst wil ik dansen, pret hebben, genieten, vieren en uit volle borst zingen: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. Maar het begint met elkaar aanzien, elkaar aanvaarden. Ik geloof dat Christus het leven wil en niet de dood; het goede en niet het kwade; de blijdschap en niet het verdriet. Als ik die Boodschap van Vreugde kan aanvaarden, voel ik dankbaarheid binnenstromen. Vreugde borrelt op. Het dubbel- gebod van de liefde tot God en tot de naaste blijkt nu geen juk meer, maar een paar vleugels die me doen vliegen (aldus Augustinus). En deze vreugde zelf zal de beste verkondi- ging van het evangelie blijken. £

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=