Overeen 2020-45

september 2020 2 • verlangen het op canvas te zetten. Maakt u alleen schilderijen of ook an- dere vormen van kunst. “Sommige andere vormen van kunst heb ik een beetje geprobeerd, maar kleuren spreken mij het meest aan. Na het proberen van grafische kunst, beeldhouwen of iets anders kom ik altijd terug bij schilderijen. Wat voor mensen kopen uw kunst? En alleen in Estland of ook elders over de wereld? “De christelijke gemeenschap in Est- land is erg klein en er zijn erg weinig mensen die christelijke kunst kopen. De meeste mensen die mijn kunst ko- pen zijn christelijk en 95% van hen is uit de Verenigde Staten. Verkoopt u kunst in een oecumenische zin, dat wil zeggen aan protestanten, katholieken en orthodoxen? Ik verkoop aan iedereen, zelfs aan niet-christenen. God kan om het even wie aanraken en veranderen door deze schilderijen. Visuele kun- sten hebben in het algemeen een manier om het hart van de kijkers rechtstreeks te raken. Ik heb zo veel feedback gekregen van mensen die vertellen hoe mijn schilderijen hun leven hebben veranderd. Kunt u een beetje vertellen over uw re- ligieuze achtergrond? Ik werd christen door het jeugdwerk- programma van de Pinksterkerk. En ik werk nog steeds in diezelfde Pink- sterkerk als diaken en ik studeer ook aan het methodistisch seminarie. U schilderde ‘de Parabel van de Tien Maagden’. Waarom schilderde u dit thema? Kunt u dit schilderij aan ons uitleggen? Ideeën voor mijn schilderijen komen van verschillende kanten, meer wel dan niet uit de Bijbel. Dit schilderij kwam ook door de Heilige Geest die tot mij sprak toen ik de parabel las. Dit schilderij betekent bovenal altijd klaar te zijn, in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader en vervuld van zijn Geest. Altijd klaar om achter zijn woord te staan en zelfs klaar te zijn wanneer Hij mij thuis roept. Boven de Tien Maagden is er in de lucht een engel met een trompet. Hij staat niet in de parabel. Wat betekent hij? Ja, er staat niet in de parabel geschre- ven dat de engel met de trompet er was, maar mijn idee was om de plot- selinge en luide roep te illustreren. Waarschijnlijk sliepen de vijf Dwaze Maagden ook niet voor de tv. Om het modern te maken bracht ik de tv of een beeldscherm in het algemeen in waar we tegenwoordig tijd voor door- brengen of verspillen. Maar de wens van onze hemelse Vader is dat we elke dag eer aan Zijn naam brengen en een zegen voor mensen rondom ons heen zijn. £ Toen vanwege de coronacrisis de kerkdeuren gesloten moesten blij- ven, namen enkele oud-katholieke pastoors onafhankelijk van elkaar het initiatief om dagelijks in hun kerk getijdengebeden te gaan bidden en deze via een livestream op het internet te brengen. In Amersfoort startte pastoor Louis Runhaar met het ochtendgebed om 9.00 uur en de vraag ‘zal ik hiermee doorgaan?’ Ja, was de reactie. In Eg- mond aan Zee werd vervolgens een vorm gevonden voor de dagsluiting om 22.00 uur. In Hilversum vond pastoor Victor Scheijde een tijdlang de gelegenheid om in de veertigda- gentijd vorm te geven aan de vespers om 19.00 uur, en in Alkmaar sloot pastoor Erna Peijnenburg zich bij het initiatief aan door om 13.00 uur het middaggebed te gaan bidden. De vier pastoors onderhielden over deze getijdengebeden contact met elkaar via een groeps-Whatsapp. Het aantal reacties via de mail was groot: van meebiddende kijkers en meevier- ders, van personen die gebedsinten- ties doorgeven, gebeden insturen, suggesties ter verbetering geven of vragen ter verheldering stellen. Ook pastorale vragen komen op deze ma- nier bij de voorgangers van deze ge- tijdengebeden terecht. Het getijdengebed biedt de deelne- mers structuur voor de dag, op een vast moment tijd voor bezinning en gebed. En wie niet op het livemoment verbonden kan zijn, kan later op een passend tijdstip alsnog deelnemen aan het gebed. Het getijdengebed wordt gestreamd via Facebook, op een speciaal hiervoor ingerichte pa- gina: ‘Livestream getijdengebed in de coronacrisis’. In de parochie Hilversum werd op door Rudolf Scheltinga Getijdengebed tijdens de coronacrisis

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=