Overeen 2013-31

1 • september 2013 Wereldraad en Willibrordzondag door Geert van Dartel Inhoudsopgave SEPTEMBER 2013 B egin november houdt de We- reldraad van Kerken in Busan (Zuid-Korea) zijn 10 e algemene vergadering sinds de oprichting in 1948 in Amsterdam. Willibrordzondag staat dit jaar in het teken van deze be- langrijke bijeenkomst. Zo brengen we de verbondenheid met de Wereldraad tot uitdrukking. Weliswaar is de Rooms-katholieke Kerk geen lid. Toch wordt op diverse terreinen samenge- werkt. De Pauselijke Raad voor de Een- heid zal in Busan met een delegatie on- der leiding van kardinaal dr. Kurt Koch vertegenwoordigd zijn. Met 345 lid- kerken uit 110 landen is de Wereld- raad nog steeds een voortrekker van de wereldwijde oecumenische samen- werking, al heeft de Wereldraad de af- gelopen jaren aan kracht en gezag in- geboet. Onder de nieuwe algemene secretaris, de Noor dr. Olav Fykse Tveit, is er een koers uitgezet die de Wereldraad richting en houvast moet geven in de komende jaren. Onze wereld Het motto ‘God van leven, leid ons naar gerechtigheid en vrede’ heeft iets dramatisch. Staan we er dan zo slecht voor? Komen we er zelf niet meer uit? Kunnen onze leiders en systemen niet voorzien in (meer) gerechtigheid en vrede op onze wereld? Het hoort ook wel bij de Wereldraad om de sociale en politieke werkelijkheid te benaderen vanuit het contrast met het heil dat van God komt. Het motto van de eerste algemene vergadering in Amsterdam luidde: Man’s Disorder and Gods Design . En 7 jaar geleden in Porto Alegre in Brazilië zette de Wereldraad in op verandering met het thema : ‘God in uw genade, veran- der de wereld’ . Maar in de afgelopen zeven jaar is de situatie in de wereld niet in die zin veranderd. De wereld is in de greep van een wereldwijde economische recessie en een groei- ende ecologische crisis. Het militair ingrijpen bracht Afghanistan en Irak geen stabiliteit en democratie. De hoop op democratische ontwikkelin- gen in de Arabische landen was slechts van korte duur. In Syrië is een vreselijke burgeroorlog uitgebroken die al meer dan 100.000 doden en 2 miljoen vluchtelingen heeft gekost. Ook Egypte staat aan de rand van de afgrond. En in de kantlijn van die globale processen voltrekt zich de gestage uittocht van christenen uit de landen van het Midden Oosten. Eerst uit Irak, nu uit Syrië en straks misschien ook uit Egypte. Unity Statement Is er in deze ten hemel schreiende situaties dan geen grond voor hoop op gerechtigheid en vrede? Zijn we ook als christen veroordeeld tot pas- siviteit en machteloosheid? Hebben kerken een sleutel tot verandering? Wie de moeite neemt om de docu- mentatie door te nemen, die ter voor- bereiding op de bijeenkomst in Busan is vrijgegeven, ontdekt dat de Wereldraad een zeer hoge opvatting heeft van de roeping en opdracht van de Kerk in onze geschonden wereld. Kernachtig wordt dat verwoord in het Unity statement over de christelij- ke eenheid dat aan de deelnemers van de bijeenkomst ter goedkeuring zal worden voorgelegd. In deze tekst wordt de roeping van de Kerk geplaatst binnen het perspectief van Gods schepping (Gen. 1) en verzoe- ning in de liefde van Christus (Ef. 1). De tekst begint met een korte schets n Pag. 1 Busan 2013. Geert van Dartel leidt de thematiek van de 10 e Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken in. Het is tevens het thema van Willibrordzondag. n Pag. 2 We gaan naar Busan toe. Column van voorzitter Henk van Doorn over de komende Assemblee n Pag. 3-4 Voor gerechtigheid en vrede. Kees Nieuwerth licht toe wat de Wereldraad bedoelt met een Economie van het Leven n Pag. 5 Interview. Interview met de jezuïet Paulo Dall’Oglio over de Syrische burgeroorlog en positie van christenen n Pag. 6 Samen getuige zijn! Sinds enkele jaren zijn katholieken en evangelischen in dialoog. Jan Wessels legt uit wat ons met elkaar verbindt n Pag. 7 Dialoog met oud-katholieken. Interview met drs. W. van der Velde, pastoor van de Oud- katholieke Kerk in Den Haag over de nieuwe dialoogronde die vorig jaar van start ging n Pag. 8 Agenda. Jaarvergadering Katholieke Vereniging voor Oecumene, Symposium De Katholieke Hervorming en haar uitstraling en De oecu- menische erfenis van G.K. Berkouwer Studiedag over het Concilie van Trente 15 oktober 2013

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=