Overeen 2013-30

3 • april 2013 Klooster biedt hulp aan Syrische vluchtelingen in Mardin n In het Syrisch-orthodoxe klooster Deir-uz-Zafaran bij Mardin in Oost-Turkije verblij- ven een paar families, enkele tientallen mensen. Het zijn Syrische staatsburgers – christenen – die de burger- oorlog in eigen land zijn ont- vlucht. Een fractie van de stroom Syrische vluchtelin- gen richting Turkije, vooral moslims, zij vormen de meerderheid van de lijden- de Syrische bevolking. Maar onder christenen is verhou- dingsgewijs het vluchtpercen- tage zeer hoog. Als christen zijn ze uiterst kwetsbaar. D e vluchtelingen in het klooster verblijven daar al vanaf sep- tember jl. De daaraan verbon- den kosten drukken nogal op het klooster; dat is zelf bepaald niet rijk. Voor hun onmiddellijke levensbe- hoeften hebben de vluchtelingen uit eigen financiële middelen geput of die van familieleden in de westerse emigratie. Dergelijke financiële reser- ves raken een keer op. Hun eerste fi- nanciële behoeften betreffen basale levensbehoeften zoals eten en kle- ding. Daarnaast is onder hen meer dan de helft kind. Er moet voor on- derwijs voor hen gezorgd worden. In de kou De Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van Mardin, Mor Philoxenus Saliba Özmen, die in het klooster zetelt, was bezorgd over hoe deze mensen goed opgevangen konden blijven worden. Meer dan 30 mensen kan het klooster ook niet huisvesten. Naast de bisschop zijn er in het klooster maar drie monniken, en dan is er een kloosterschool met zo’n twintig opgroeiende jongeren. Maar die komen daar alleen om ker- kelijke vakken te studeren. Op de foto – uit een reeks die we in februari ontvingen – zien we de eet- zaal van het klooster met de vluch- telingen uit Syrië: volwassen man- nen en vrouwen met hun kinder- en, samen aan tafel bij de bisschop. De zeer bescheiden bemanning in de vorm van die paar monniken zit ook aan tafel. ‘s Zomers zit deze eet- zaal overigens vol met – vanwege de hitte – lichtjes en luchtigjes geklede gasten uit de Syrisch-orthodoxe dia- spora, die overal vandaan hier hun ‘roots’ komen opzoeken. Maar Deyrulzafaran ligt in de bergen, waar het ‘s winters aardig kan vrie- zen. Nu zitten vanwege de kou de mensen, inclusief de bisschop zelf, met jassen, dassen en mutsen aan de maaltijd. Roep om hulp Bisschop Saliba heeft al enige tijd geleden een hulproep doen uitgaan. Deze heeft meerdere instellingen bereikt die zich met oosters chris- tendom bezighouden en die achter deze vraag om steun zijn gaan staan. De Katholieke Vereniging voor Oe- cumene heeft ook positief gere- ageerd en is een bescheiden hulp- project gestart om het klooster Deyrul- zafaran financieel te steunen bij de opvang van deze Syrische vluchtelingen in Mardin. Vanuit de vereniging hebben we contact opge- nomen met Caritas , de katholieke charitatieve instelling in de regio. Dit om in samenwerking met hen de fondsen die we hopen op te halen voor deze vluchtelingen, in goede orde bij bisschop Saliba terecht te laten komen. £ Steun het project ‘Syrische vluchte- lingen Mardin’ en maak uw gift over naar: ING 801919 Katholieke Vereniging voor Oecumene Biltstraat 121 3572 AP Utrecht o.v.v. Syrische vluchtelingen Mardin s Vluchtelingen uit Syrië, dik aangekleed aan tafel (Foto Deyrulzafaran). s Aartsbisschop Saliba

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=