Overeen 2005 13

8 Overeen, nr. 13, april 2005 Volksuniversiteit Bagdad Project Zondag voor de Oosterse Kerken 2005 De dominicanen in Bagdad richten een volksuniversiteit op: de Sint Thomas van Aquino Universiteit. Ze maken zo gebruik van de nieuw ontstane vrijheid om een toekomstige generatie van religieuze en publieke leiders op te leiden. Men wil de mogelijkheden aangrijpen om de dialoog tussen diverse bevolkingsgroepen te bevorderen. De lessen starten in de herfst van 2005. De dominicanen in Irak maken deel uit van de Franse provincie, die al drie eeuwen huizen heeft in de regio. De Irakese domi- nicanessen en dominicanen hebben er gedurende de tijd van Saddam Hoessein veel werk van gemaakt hun jonge mensen een vormingstijd te geven in het buiten- land, zodat er algemeen een open en Gedeeld geluk Werken aan oecumene lijkt ‘soms een beetje moeilijk’ zoals u op p. 7 van dit nummer van Overeen hebt kunnen lezen. Men ervaart gemeenschappe- lijks, maar ook blokkades. Deze tweespalt in de eigen beleving wordt soms ook aan personen vastgemaakt. Sommigen willen opkomen voor het goede recht van de geloofsbeleving van de eigen kerk. Anderen willen het land zonder grenzen al uitroepen en betreden. Werken aan oecumene houdt de band met beide vast. Maar waarom eigenlijk? Omdat wie alleen aan eigen identi- teit vasthoudt het slaan van bruggen wel zeer exclusief aan de H. Geest lijkt over te laten? Omdat een nieuwe ‘oecumenische’ kerk alleen maar het rijtje van christelijke geloofs- gemeenschappen langer maakt? Die pragmatische motieven zijn zeker realis- tisch. Maar ik las in dat artikel nog wat anders. Geluk is groter en je deelt het. Oecu- mene heeft inderdaad iets van gedeeld geluk. Geluk is iets dat je toe-valt. Geluk moet je maar hebben. De glimlach van een voorbij- ganger, erkenning op het werk, de liefde van een ander; kortom: iets dat ons toevalt en ons leven opricht. Juist dat toevallige maakt de zekerheid van geluk uit. Sterker dan welke inspanning dan ook die probeert het geluk te bezweren of kost wat kost vast te houden. Natuurlijk is geluk vanwege die toevalligheid ook kwetsbaar. Bij het draaien van de wind smelt het soms ineens weg. Daarom is versteviging nodig. Niet door het toevallig karakter weg te nemen, maar door het te delen. Delen van die ons toe-vallende, fortuinlijke, maar ook telkens eigen ervaring van eenheid loopt via de uitdrukking daarvan in viering, woorden en activiteiten. Beslissend is echter dat die uitdrukkingen zo bij elkaar passen dat ze juist op de laag van de eigen toe-vallende geloofservaring voor elkaar doorschijnend worden. Dat er herkenning van geloofsgetui- genis ontstaat. Van die eenheid in geloof als ons toevallende ervaring is de eucharistie sacramenteel teken. Zo’n eenheid van geloofsgetuigenis is niet het strikte resultaat van theologische of andere inspanning en valt niet per se onmid- dellijk te betrappen. Soms dient geluk en het delen daarvan zich opdringend aan: nu is hét moment (kairos). Soms ook vergt het tijd en geduld, naar diverse kanten. Tot herkenbaar- heid van geloofsgetuigenis als toe-val oplicht. Oecumene vergt tijd, want gedeeld geluk. Ad Brants Ad Brants is voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. kritische geest heerst. Tegelijk hebben ze hun wortels in de Irakese cultuur gehou- den door hun vele pastorale projecten in het land. Op dit moment is er geld nodig om te starten met de lessen en om een systeem aan te schaffen waarmee via cassettes en cd-rom’s op afstand kan worden geleerd, zodat ook degenen die vanwege de onvei- lige situatie niet over straat kunnen de lessen kunnen volgen. De Katholieke Vereniging voor Oecumene vraagt uw aandacht en uw financiële steun voor dit project. U kunt uw bijdrage over- maken op girorekening 1087628 t.n.v. de Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Volksuniversiteit Bagdad. Bijeenkomst ‘Geloven in Irak’ 9 juni 2005, 13:30 uur - 17:00 uur, Doopsgezinde Kerk Oudegracht 270 Utrecht Op donderdagmiddag 9 juni vindt in de Doopsgezinde Kerk aan de Oudegracht in Utrecht de studie- en ontmoetingsbijeenkomst plaats ‘Geloven in Irak’. Yosé Höhne-Sparborth, die verschillende reizen maakte naar Irak, houdt een inlei- ding over de problemen van mensen in Irak en christenen in Irak in het bijzonder: “Christenen worden niet structureel vervolgd of bedreigd, maar er gebeuren wel dingen, waardoor bij hen die indruk ontstaat.” Christenen zijn extra kwetsbaar voor ontvoeringen door criminelen, die denken dat ze geld hebben, en zijn sinds de ja- ren ’90 in toenemende mate de hete adem gaan voelen van meer extreme groepen moslims. Na de inleiding vindt een gesprek plaats met onder andere aboena Yusef Firaz en prof. dr. Herman Teule. Aboena Firaz is priester van de Chaldeeuws-katholieke pa- rochie in Nederland en afkomstig uit Irak. Prof. dr. Teule is directeur van het Insti- tuut voor Oosters christendom in Nijmegen en hoogleraar oosters christendom. De bijeenkomst begint met een Irakees-Nederlandse oecumenische gebedsdienst. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Katholieke Vereniging voor Oecu- mene in samenwerking met Kerk en Vrede. Deelname kost € 5,00 te voldoen aan de zaal. U kunt zich opgeven voor de bijeenkomst met onderstaande aanmeld- strook. Hiermee kunt u ook materiaal van de Zondag voor de Oosterse Kerken ‘Geloven in Irak’ bestellen of een gratis kennismakingsnummer aanvragen van het tijdschrift Pokrof met daarin een artikel over christenen in Irak. Bestelstrook ❏ Ik meld me aan voor de bijeenkomst ‘Geloven in Irak’ op 9 juni in Utrecht ❏ Ik ontvang graag tegen verzendkosten een print van de digitale brochure met interviews met Irakese christenen ❏ Ik ontvang graag liturgiesuggesties voor de Zondag voor de Oosterse Kerken ❏ Ik ontvang graag …... ex. posters en/of ..…. ex. gebedsprentjes ❏ Ik ontvang graag het gratis kennismakingsnummer van Pokrof Stuur deze bon naar: Katholieke Vereniging voor Oecumene Walpoort 10, 5211 DK ’s-Hertogenbosch - of mail naar secretariaat@oecumene.nl. De vereniging staat op zaterdag 23 mei met een stand op de Kerkendag. Komt u ook? Vanaf 9:30 uur bent u welkom in de IJsselhallen in Zwolle. ✁

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=